วิธีทำธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างให้ประสบความสำเร็จ

การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้ ที่การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องง่ายนั้น ย่อมมีคู่แข่งทางการตลาดมากขึ้น แต่อยู่ที่ว่าผู้ประกอบการจะสามารถบริหารจัดการได้ดีแค่ไหน และหากทำธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง ที่สามารถสร้างกำไรได้มากทีเดียว แต่ธุรกิจนี้ต้องใช้เงินทุนก้อนใหญ่ในระยะยาว ซึ่งการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง แต่หากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจโดยนำ 10 เทคนิคนี้ไปใช้ การลงทุนครั้งนี้ย่อมจะเห็นความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างแน่นอน

1. วางงบประมาณการเงิน

การทำธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างมีต้นทุนสูงนั้นเป็นเรื่องจริง จึงควรมีการวางแผนเรื่องงบประมาณลงทุนให้ดี ว่ามีกำลังในการดำเนินธุรกิจนี้ให้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือเป็นเพียงขนาดย่อม เพราะการทำธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง เป็นธุรกิจที่กว้าง สินค้ามากมาย ตั้งแต่วัสดุที่ใช้ซ่อมแซมเล็กๆ จนไปถึงการก่อสร้างระดับตึก อาคาร ใหญ่โต ซึ่งต้องมีระบบการเงินหมุนเวียนที่ดีและมีเงินทุนเพื่อใช้ในระยะยาว

2. ทำเลดี สถานที่ตั้งเหมาะสม

การทำธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างต้องเริ่มจากการหาสถานที่ตั้งก่อน เพราะเป็นสิ่งสำคัญมาก ทำเลที่ดีต้องเป็นที่สามารถมองเห็นร้านได้อย่างชัดเจน การคมนาคมขนส่งสะดวกสบาย มีที่จอดรถรับ-ส่งสินค้าได้ง่าย มีพื้นที่เพื่อจัดทำคลังสินค้าได้ และควรสำรวจตลาดก่อนว่าในแหล่งที่ตั้งนั้น จะเป็นลูกค้าประเภทไหน สินค้าใดที่เหมาะสม เพื่อจะได้มีสินค้าและบริการได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

3. มีความรู้ในตัวสินค้าและมีทักษะการขาย

การทำธุรกิจที่ดีนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในตัวสินค้าและบริการด้วย มีเพียงใจรักหรือเพียงแค่อยากลงทุนเพื่อหวังผลกำไรเท่านั้นไม่พอ เพราะการมีความรู้ในตัวสินค้าย่อมส่งผลดีในการบริหารจัดการสินค้าได้ดี สามารถสั่งซื้อและบริหารสินค้าได้อย่างถูกต้อง เพราะธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างเป็นสินค้าที่มีความหลากหลาย และมีปริมาณมาก ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าอยู่เสมอ

4. บริหารแรงงานคน

การจัดการเรื่องแรงงานคนเป็นอีกเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างเป็นไปด้วยดี ต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกพนักงานที่มีใจรักในงานบริการ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า ฝึกให้มีความเชี่ยวชาญในการบริการ และจะต้องมีทีมงานที่มีทักษะในการขนส่ง เพื่อที่จะสามารถให้ข้อมูลและแนะนำลูกค้าได้ดี เพื่อที่บริการลูกค้าอย่างครบวงจร

5. บริหารร้านค้าขายวัสดุก่อสร้าง

การบริหารร้านค้าประกอบไปด้วยการจัดการกับสินค้าและสถานที่ภายในร้านจนถึงคลังสินค้า ทำให้เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อ รับของ การจัดเก็บ และการบริหารสินค้าคงคลังให้มีสินค้าหลากหลาย เพียงพอและตรงกับความต้องการของลูกค้า การจัดเรียงร้านให้สะดวกเป็นหมวดหมู่ จัดเรียงเป็นระเบียบ มีการเบิกจ่ายเป็นระบบ การที่ร้านค้าสะอาดและมีระบบที่ดีย่อมส่งผลต่อการซื้อของลูกค้าเสมอ

6. บริหารยอดขาย จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย

การดำเนินธุรกิจต้องหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นเสมอ โดยการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นพิเศษเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจที่จะเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างที่ร้านเรา และที่สำคัญต้องรักษาฐานลูกค้าเดิมให้อยู่กับเราไปนานๆ โดยการจัดทำข้อเสนอที่ดีให้กับลูกค้าให้เกิดความต้องการซื้อในปริมาณมากขึ้นและเลือกที่จะใช้บริการของเราต่อไปเรื่อยๆ

7. ราคาขาย ราคาพิเศษสำหรับลูกค้า

สินค้าที่มีคุณภาพสูงย่อมมีราคาที่สูงกว่าที่มีคุณภาพด้อยกว่า การทำธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างต้องมีสินค้าหลากหลาย และต่างราคา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า การตั้งราคาขาย ต้องเป็นมาตรฐาน แจ้งราคาให้ชัดเจน ไม่ค้ากำไรเกินควรเพราะลูกค้าจะสามารถเปรียบเทียบราคาและเลือกซื้อที่ๆ ราคาต่ำกว่าเสมอ และควรให้ราคาพิเศษหรือให้เครดิตลูกค้าประจำเพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้า

8. การบริการที่ดี และการบริการหลังการขาย

สินค้าจะมีมากเพียงใด ราคาจะถูกมากแค่ไหน หากขาดการบริการที่ดี ลูกค้าย่อมห่างไกล ไม่มีใครอยากใช้บริการของเราแน่ ฉะนั้นการบริการที่ดี ขายสินค้าด้วยความจริงใจ มีความซื่อสัตย์ มีบริการหลังการขาย ลูกค้าก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนร้านค้า เกิดการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ที่เรียกได้ว่าลูกค้าจะเกิดความภักดีต่อสินค้าและร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างของเราแน่นอน

9. การบริหารต้นทุน เจรจาขอลดราคากับผู้ผลิต

หากเราสามารถควบคุมต้นทุนในการซื้อสินค้าสำหรับขายวัสดุก่อสร้าง ด้วยการเจรจากับผู้ผลิตสินค้าโดยตรงเพื่อขอลดราคาในการซื้อ ยิ่งลดต้นทุนได้เท่าไรย่อมเกิดกำไรมากยิ่งขึ้น สามารถเจรจาซื้อด้วยเครดิตหรือสินค้าบางประเภทมีราคาสูง ไม่จำเป็นที่จะต้องสต็อกสินค้าไว้จำนวนมาก

10. วิเคราะห์ตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่าย

ต้องการให้ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างเจริญเติบโต และมั่นคง ต้องหาช่องทางในการออกสู่ตลาดให้เป็นที่รู้จัก โดยการวิเคราะห์ตลาด สร้างความแตกต่างให้เหนือคู่แข่ง อาจจะทำการผลิตสินค้าเองเพิ่ม หรือการนำเข้าสินค้าที่ดีจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อให้เป็นอีกทางเลือกของลูกค้า การประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและการขายออนไลน์ซึ่งเหมาะมากในยุคปัจจุบัน

ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างสามารถสร้างให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จได้อย่างดีแล้ว ยังสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้มากขึ้นได้ ด้วยกันขยายธุรกิจนี้ อย่างเช่น สร้างอาคารเพื่อขายหรือให้เช่า หรือจะตั้งบริษัทเป็นผู้รับเหมาสร้างบ้านสร้างอาคาร เป็นต้น ซึ่งสามารถทำได้ทั้งสิ้น และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคนี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อเป็นโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มช่องทางการขยายตลาดให้กว้างขึ้นอย่างครบวงจร

error: Content is protected !!