9 คุณสมบัติของพนักงานขายที่ดี

คุณสมบัติของพนักงานขาย
 

เมื่อพูดถึงงานขาย ก็ต้องนึกถึงพนักงานขายผู้ที่มีส่วนช่วยในการขายสินค้า เป็นการส่งเสริมการขาย ซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถเป็นพนักงานขายได้ แม้กระทั่งเจ้าของกิจการเองก็สามารถทำหน้าที่พนักงานขายได้ แต่นั่นหมายถึงพนักงานขายทั่วๆ ไปที่ทำหน้าที่ในการต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และพยายามขายสินค้าชิ้นนั้นๆ ให้ได้แล้วก็จบไป แต่สำหรับการเป็นพนักงานขายที่ดีนั้น ต้องมีคุณสมบัติของพนักงานขายโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้

รอยยิ้ม

รอยยิ้ม คือ คุณสมบัติของพนักงานขายที่ดี รอยยิ้มเปรียบเสมือนการเปิดการขาย พนักงานขายควรมีรอยยิ้มบนใบหน้าอยู่เสมอ เพราะรอยยิ้มจะทำให้ลูกค้ารู้สึกดี และรอยยิ้มเป็นเหมือนการเปิดใจให้ลูกค้ากล้าที่จะถามเกี่ยวกับสินค้า ลองคิดว่าถ้าเราเข้าไปในร้าน แล้วเห็นพนักงานขาย หรือเจ้าของร้านทำหน้าบึ้งตึง เราจะกล้าถามรายละเอียดสินค้ามั้ย ซึ่งการมีรอยยิ้มเป็นการบอกนัยๆ ว่าพนักงานขายพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าได้ รอยยิ้มจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของ คุณสมบัติของพนักงานขายที่ดี

การทักทาย

การทักทายก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของพนักงานขายที่ดี การกล่าวทักทายด้วยคำว่า สวัสดีครับ หรือสวัสดีค่ะ ทำให้ลูกค้าประทับใจว่าพนักงานให้ความสำคัญกับลูกค้า ทำให้ลูกค้าสบายใจในการเลือกซื้อสินค้าพร้อมรับการเสนอการขายของพนักงานขายได้อย่างเต็มที่ การทักทายจึงเป็นคุณสมบัติของพนักงานขายอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมาก

การพูดจาสุภาพ

คุณสมบัติของพนักงานขายที่ดีที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือ การพูดจาที่สุภาพ น้ำเสียงไพเราะ พนักงานขายควรพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพ มีหางเสียงลงท้ายครับหรือค่ะเสมอ เพื่อทำให้ลูกค้าสนใจฟังในการขายสินค้า การพูดจาสุภาพเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการขาย และเมื่อลูกค้าเดินออกจากร้าน ไม่ว่าจะซื้อ หรือไม่ไม่ซื้อ พนักงานขายควรพูดว่า ขอบคุณครับ หรือขอบคุณค่ะ ทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างประกับใจให้กับลูกค้า

การพูดชัดถ้อยชัดคำ

พนักงานขายใช้การพูดเป็นหลักในการขาย ดังนั้นการพูดจาอย่างชัดถ้อยชัดคำจึงเป็นสิ่งที่ควรคำนึงอย่างยิ่งสำหรับคุณสมบัติของพนักงานขายที่ดี เพราะการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้น พนักงานขายจะต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจในรายละเอียดของสินค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อของลูกค้า การพูดจึงควรพูดอย่างชัดเจน เสียงดังฟังชัด แต่ไม่ใช่การตะโกน และไม่ดัดเสียง สิ่งที่ไม่ควรทำคือ การพูดอ้ำอึ้ง เหมือนไม่ชำนาญในตัวสินค้ ถ้าเราไม่รู้ข้อมูลสินค้าตัวไหน ให้บอกลูกค้าว่า เดี๋ยวสักครู่นะครับ หรือเดี๋ยวสักครู่นะค่ะ แล้วให้รีบไปถามผู้จัดการร้าน หรือพนักงานคนอื่นๆ ที่รู้ข้อมูลในสินค้าตัวนี้ได้ละเอียดกว่า

การให้ข้อมูลอย่างละเอียด

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเป็นสิ่งที่พนักงานขายต้องทำเสมอ ดังนั้นพนักงานควรให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินค้าของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า คุณสมบัติของพนักงานขายที่ดีต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้ โดยสามารถให้คำตอบเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าได้อย่างละเอียด และเข้าใจง่ายด้วย

การสาธิตสินค้า

การสาธิตสินค้า ก็คือการบอกวิธีการใช้งานสินค้าอย่างถูกวิธีแก่ลูกค้า พนักงานขายต้องสามารถสาธิตสินค้าให้ลูกค้าดูได้ เพราะลูกค้าจะได้ใช้งานสินค้าได้อย่างถูกวิธี

สอบถามความต้องการของลูกค้า

ความต้องการในการใช้สินค้าของลูกค้ามีไม่เท่ากัน ดังนั้นพนักงานขายควรสอบถามความต้องการของลูกค้าว่ามีความต้องการอย่างไรในการใช้สินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าอย่างคุ้มค่ามากที่สุด การแนะนำสินค้าที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดให้ลูกค้าเป็นสิ่งที่พนักงานขายควรทำ และการแนะนำสินค้าที่ดีก็เป็นคุณสมบัติของพนักงานขายที่พนักงานขายทุกคนควรมี โดยการแนะนำสินค้าที่ดีควรเปรียบเทียบข้อดี และข้อเสียของสินค้าแต่ละชิ้นให้เห็นถึงความแตกต่างจุดดีจุดด้อยด้วย

ปิดการขายอย่างมืออาชีพ

การขายสิ่งที่สำคัญที่สุดในการขาย และเป็นเรื่องที่ท้าทายของพนักงานขาย ซึ่งพนักงานควรปิดการขายอย่างมืออาชีพ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่พนักงานขายต้องการนั่นคือยอดขาย การปิดการขายจึงหมายถึงวิธีที่จะได้มาซึ่งยอดขายโดยการตัดสินใจซื้อจากลูกค้านั่นเอง คุณสมบัติของพนักงานขายที่ดี และเป็นมืออาชีพจะไม่ยัดเยียดสินค้าให้ลูกค้า แต่จะอธิบายถึงคุณประโยชน์ของสินค้าที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆ ไปแล้ว เช่น ความทนทานของสินค้า การรับประกันสินค้า การเปลี่ยน หรือคืนสินค้าได้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจในสินค้า เป็นต้น ซึ่งการปิดการขายอย่างมืออาชีพเป็น คุณสมบัติของพนักงานขายที่พนักงานขายทุกคนต้องมี

ดูแลหลังการขาย

หลังจากการซื้อสินค้า การดูแลหลังการขายก็เป็นเรื่องสำคัญที่พนักงานขายต้องให้ความสำคัญ ซึ่งการดูแลลูกค้าหลังการขายเป็นสิ่งที่ถือว่าสำคัญมากๆ สำหรับพนักงานที่ควรคำนึงอยู่เสมอ การขายสินค้าอย่าขายเพียงแค่ครั้งเดียวกับลูกค้าคนเดียว พนักงานขายควรใส่ใจลูกค้าทุกคน

สรุป

การขายสินค้า กับพนักงานขายถือเป็นของคู่กันก็ว่าได้ และคุณสมบัติของพนักงานขายที่ดีนั้นก็เป็นสิ่งคู่กันกับพนักงานขายด้วย เพราะ คุณสมบัติของพนักงานขายเป็นเรื่องที่พนักงานขายทุกคนควรคำนึงถึงเสมอ ผลที่ตามมาไม่ใช่เพียงแค่ยอดขายแต่เป็นความเป็นมืออาชีพของพนักงานขาย คุณสมบัติของพนักงานขายไม่ได้มีจำกัดเพียงแค่ 10 ข้อ แต่มีได้มากมายไม่จำกัด อาชีพพนักงานขายใครๆ ก็สามารถทำได้ แต่การเป็นพนักงานขายที่ดีนั้น ควรมีการพัฒนาทักษะการขายยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อจะได้ก้าวไปสู่ความเป็นพนักงานขายมืออาชีพได้

error: Content is protected !!