10 เคล็ดลับสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

ะำหะการทำงานเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำ เมื่อเรียบจบ หรือเมื่อถึงเวลาอันสมควร ไม่ว่าจะทำงานในส่วนราชการ เอกชน หรือองค์กรใดๆ ก็ตาม ซึ่งในการทำงานนั้นก็ต้องมีเพื่อนร่วมงาน หลายคนมีปัญหาที่ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นที่เรียกว่าเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานจึงเป็นเรื่องที่ควรทราบ และควรปฏิบัติ ซึ่งมนุษยสัมพันธ์ก็คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงาน โดยแต่ละคนก็จะมีนิสัยส่วนตัว หรือพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเมื่อจะเริ่มทำงานควรรู้จักวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานทั้งกับเจ้านาย และเพื่อนร่วมงาน วันนี้ก็ขอนำเสนอ 10 เคล็ดลับสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานครับ

1. การทักทาย

การทักทายไม่ว่าจะด้วยการยิ้มทักทาย หรือการกล่าวสวัสดี โดยคุณเริ่มบทสนทนาก่อน และเข้าหาเพื่อนร่วมงานก่อนเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน ซึ่งการทักทายนอกจากจะเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์แล้วยังเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดี และแสดงถึงความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานของคุณด้วย โดยการทักทายนั้นควรคำนึงถึงวัยวุฒิด้วย หากเพื่อร่วมงานของคุณมีอายุที่มากกว่า ควรจะใช้คำทักทาย และการแสดงออกที่สุภาพ เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณ

2. มีความจริงใจ

ความจริงใจเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ โดยคุณสามารถแสดงความจริงใจในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงานได้โดยพูดคุยอย่างเปิดเผย โดยคุยเรื่องทั่วๆ ไป ข่าวสารบ้านเมือง ไม่ควรคุยเรื่องส่วนตัว หรือความคิดเห็นทางการเมือง แต่ควรเลือกคุยในเรื่องที่ช่วยเพิ่มความสนิทกันมากขึ้น หรือเลือกที่จะช่วยเพื่อนร่วมงานไปรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันเพื่อแสดงความจริงใจ และเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานอีกวิธีหนึ่ง

3. ไม่นินทา

การนินทาไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่จะทำลายการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงานอย่างสิ้นเชิง ไม่มีใครชอบการว่าร้าย การนินทาลับหลังอย่างแน่นอน เพราะการนินทานำมาซึ่งความน้อยใจ เสียใจ หรือเสียความรู้สึกได้ และยิ่งในสถานที่ทำงานที่มีคนมากก็ยิ่งมีการนินทามาก ดังที่มีคนกล่าวว่ามากคนก็มากความ คุณควรให้ความสำคัญกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อสร้างเพื่อนมากกว่าการสร้างศัตรู โดยพยายามไม่นินทาเพื่อนร่วมงานทั้งต่อหน้า และลับหลัง

4. ให้ความร่วมมือ

เมื่อมีการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน คุณควรให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานในทุกๆ ด้าน หากเพื่อนร่วมงานของคุณต้องการความร่วมมือ หรือคุณต้องการความร่วมมือ ก็จะได้รับความช่วยเหลืออย่างไม่มีการปฏิเสธ ซึ่งการให้ความร่วมมือเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์ในที่ทำงานระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงาน

5. กล่าวคำชม

ไม่ว่าใครก็ชื่นชอบคำชื่นชมยินดีกันทั้งสิ้น การกล่าวคำชมเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้คุณกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะทำให้เพื่อนรู้สึกว่าได้กำลังใจในการทำงาน คำชมเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตาม การกล่าวคำชมจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่ทำงานมีกำลังใจในการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น

6. ให้คำปรึกษา

เมื่อเพื่อนร่วมงานมีปัญหาด้านการทำงาน คุณควรให้ความช่วยเหลือด้วยการให้คำปรึกษา เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มที่ โดยค่อยๆ ดำเนินการแก้ไขไปพร้อมกับเพื่อนร่วมงาน แสดงถึงความเป็นเพื่อนคู่คิด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วยการให้คำปรึกษา จะทำให้เพื่อนร่วมงานเห็นถึงความเห็นอกเห็นใจในความความช่วยเหลือจากคุณ

7. รับฟังความคิดเห็น

การทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการรับฟังความคิดเห็นในทุกๆ ด้าน และคุณจะต้องไม่เป็นศูนย์กลางของความคิด และสิ่งสำคัญไม่ควรทำคือ ไม่รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน เพราะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติในการทำงานของกันและกัน การรับฟังความคิดเห็นจะช่วยทำให้คุณได้ไอเดีย วิธีการคิดในแง่มุมต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

8. มีความรับผิดชอบ

คุณต้องมีความรับผิดชอบ เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้นำ และคนทำงานที่ทำงานจริงด้วยความรับผิดชอบต่องาน และหน้าที่ของตนเอง ไม่ผลักภาระหน้าที่ให้กับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งการมีความรับผิดชอบคือการสร้งมนุษยสัมพันธ์อย่างหนึ่ง ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานในตำแหน่ง หรือหน้าที่ของคุณให้มีน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกดี และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกลับมาให้กับคุณ

9. ให้ความช่วยเหลือ

เมื่อมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าข้ออื่นๆ ก็คือ การให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่เพื่อนร่วมงานต้องการรับความช่วยเหลือ คุณควรยื่นมือเข้าไปเพื่อช่วยเหลือในทันที เพื่อให้เพื่อนร่วมงานเห็นถึงความมีน้ำใจของคุณ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงานมีมากขึ้น

10. ไม่ทำตัวเด่น

คุณไม่ควรทำตัวเด่น หรือทำตัวเหนือกว่าเพื่อนร่วมงาน แต่ควรทำตัวเสมอกับเพื่อนมากกว่า เพราะคุณกับเพื่อนร่วมงานก็ถือเป็นคนที่อยู่ในสถานะคนทำงานเช่นเดียวกัน ควรให้ความช่วยเหลือกัน ให้คำปรึกษา ช่วยกันทำงานให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกัน มากกว่าการทำตัวเด่น หรือทำตัวโอ้อวด เพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีกับตัวคุณอย่างแน่นอน

สรุป

การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานนั้นราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีช่วยเพิ่มความสบายใจให้กับทั้งคุณ และเพื่อนร่วมงาน และโดยเฉพาะงานที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม ยิ่งจะต้องเพิ่มการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นไปอีก

error: Content is protected !!