Interactive Marketing คืออะไร

การสื่อสารที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นก็เกิดย่อมมาจากการที่ทั้งสองฝั่งมีการตอบสนองระหว่างกันทั้งในฝั่งผู้ส่งสารและผู้รับสาร “Interactive Marketing” ก็เช่นกันการทำการตลาดแนวนี้ก็เกิดจากแนวขึ้นที่ทั้งสองฝั่งการกิจกรรมการตอบสนองระหว่างกัน และแน่นอนการที่ทั้งฝั่งผู้ขายและผู้ซื้อเกิดกิจกรรมและการตอบสนองระหว่างกันมากเพียงใดความสำเร็จของแผนการตลาดและการขายนั้นย่อมมีประสิทธิภาพมากตามไปด้วย

ในโลกยุคนี้ “Interactive Marketing” ถูกผนวกรวมเข้ากับการตลาดออนไลน์หรือ Internet Marketing เหมือนดังการตลาดแนวอื่นอื่นที่เกิดขึ้นในช่วงหลังแต่หากจะหยิบยกแนวทางการตลาดอย่าง “Interactive Marketing” มาใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจแล้วนั้นการทำความเข้าใจในแก่นแท้ของการตลาดแล้วนี้คือสิ่งสำคัญ โดยปัจจัยหลักของแนวคิดนี้ก็คือการส่งผ่านข้อมูล กิจกรรม ความคิดจากผู้ส่งสารสู่ผู้รับสารโดยทั้งสองฝั่งจะต้องมีการโต้ตอบระหว่างกัน และนั่นจะถือประสบความสำเร็จในขบวนการขั้นตอนนี้โดยไม่ว่าเหล่าขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์หรือโลกออฟไลน์ก็ตาม

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากมายในยุคนี้ก็เกิดมาจากการวางแผนการตลาด “Interactive Marketing” ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโดยมากนั้นความสำเร็จจะเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เสียส่วนใหญ่ เพราะปัจจัยหลักเลยก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเองหากลองสังเกตได้ว่า หากต้องบูทประชาสัมพันธ์กลางห้างดัง พร้อมมีกิจกรรมเล็กน้อยเพียงเป็นการกระตุ้นและแฝงการนำเสนอสินค้าและบริการนั้น จะมีผู้เข้าร่วมและประสบความสำเร็จน้อยกว่าการที่เลือกลงข้อมูลและร่วมกิจกรรมผ่าน Social Media มากพอสมควรเลยที่เดียว

อีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ของวงการค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จกับการทำการตลาดแนวนี้อย่าง Top Supermarket โดยการสร้างสรรค์ Application อย่าง Top Mobile ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นการให้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ Top Mobile จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างกิจกรรมร่วมกันกับลูกค้าหรือเหล่า Shopper ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการสแกนบาร์โค๊ดเพียงสะสมแต้มและการสร้าง Shopping list ส่วนตัวเพื่อความสะดวกในการซื้อของครั้งต่อไป อีกทั้งการทำกิจกรรมบน Social Network พร้อมทั้งกิจกรรมร่วมกับ Brand ลูกของตนเองเพื่อการขยายความต้องการและความสนใจออกเป็นวงกว้าง และนั่นก็นับว่าเป็นการสร้างความสำเร็จให้กับการใช้การตลาดในรูปแบบนี้เป็นอย่างมาก

การให้ความสำคัญกับการตลาดในรูปแบบนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่องค์กรและผู้ประกอบธุรกิจมุ่งเน้นเป็นอย่างมากการที่สร้างความสัมพันธ์และการตอบสนองระหว่างตัวธุรกิจเองและกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้บริโภคเองนั้นถือเป็นการเข้าใกล้และลดช่องว่างระหว่างสินค้าและผู้บริโภคไปได้อีกหนึ่งถึงสองขั้นเลยที่เดียว ดังนั้นจึงไม่แปลกที่การทำการตลาดในรูปแบบนี้จะประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมเป็นวงกว้าง

error: Content is protected !!