IMC Marketing คืออะไร

การตลาดนับว่าเป็นช่องทางของการสื่อสารประเภทหนึ่งเช่นกัน “IMC หรือ Integrated Marketing Communication” หรือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการในปัจจุบันนั้นการมีคุณภาพของสินค้าดีเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอ แต่หากการสื่อสารออกไปอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ถูกทางก็นับประสบความสำเร็จได้ยากแน่นอน ฉะนั้นการสื่อสารการตลาดจึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเข้ามาขับเคลื่อนความก้าวหน้าขององค์กรและธุรกิจได้อย่างดี

สำหรับ IMC นั้นมีความหมายโดยตรงหมายถึง ”การสื่อสารการตลาด” และนั้นก็หมายถึงการสร้างความก้าวหน้าโดยการพัฒนาขั้นตอนในสายพานการติดต่อสื่อสารในทุกทุกช่องทาง โดยมีเป้าหมายให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของเหล่ากลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้บริโภคเพื่อสร้างความตราตรึงให้เข้าไปอยู่ในหัวใจของกลุ่มผู้บริโภคเหล่านั้นได้ โดยอาจจะผ่านช่องทางมากมายหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น การโฆษณาการประชาสัมพันธ์ การขายตรง การทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย หรือแม้จะเป็นการสร้างฐาน Customer Relationship ก็เช่นกัน โดยวิธีการหลักหรือหัวใจหลักของ IMC นั้นก็คือการสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้

Advertisement การสื่อสารผ่านสื่อการโฆษณาเพื่อสร้างโปรโมชั่น หรือการสร้างพื้นที่ยืนอย่าง Brand Positioning แต่นั้นการส่งโฆษณา การสร้างสื่อต่างๆเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สังคมทั้งนี้ในวิธีการนี้จะสามารถนำเสนอได้ทั้ง ส่วนลด กิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้บริโภคและรวมไปถึงการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีสู่สังคม

Sales man การสื่อสารผ่านบุคคลสู่บุคคล หรือการขายและนำเสนอผ่าน Sales Man ขององค์กรแต่วิธีการนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นวิธีการแบบเก่าที่เคยได้รับความนิยมมาแล้วในอดีต แต่หากไม่มีการจัดการบริหารและเทคนิคการนำเสนอที่ดี วิธีการนี้อาจจะเป็นจุดบอดของช่องทางการนำเสนอช่องทางหนึ่งก็เป็นได้

Direct way การเจาะตรงตามกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้วิธีที่แตกต่างกันออกไป หากยังคงจำได้ในอดีตการสั่งสินค้าผ่านแคทตาล็อกเคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันก็ยังคงเป็นอีกช่องทางหนึ่งยังสามารถทำเงินได้ แต่ขั้นตอนและวิธีการอาจจะถูกเปลี่ยนมาเป็นเส้นทางบนอินเตอร์เน็ตเพียงเท่านั้น หรือจะเป็นการทำการตลาดการขายแบบ Tele Marketing หรือการขายผ่านโทรศัพท์โดยช่องทางการขายแบบนี้จำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า และนั่นก็หมายถึงว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่มและผู้ที่ต้องการสินค้าและบริการนั้นจริงจริง

นอกจากนี้ IMC ยังเป็นอีกกลยุทธ์ที่จะสามารถสร้างความแตกต่างของสินค้า และเอกลักษณ์ของสินค้าได้อย่างชัดเจนและนั่นก็รวมไปถึงการสร้าง การเพิ่มเติมและการรักษาคุณค่าของ Brand ที่ถูกนำเสนอได้อย่างชัดเจนและตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่แรก และจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่ IMC ต้องการเพื่อสร้างข้อมูลหรือสารที่จะถูกนำเสนอออกไป นั้นก็คือฐานข้อมูลที่ชัดเจน การวางแผนที่รอบคอบ และรวมไปถึงการวิเคราะห์ ประเมินเพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

error: Content is protected !!