วิธีการทำธุรกิจการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ

ทำอย่างไรให้ธุรกิจการเกษตรรวยอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันมีผู้คนที่เดินทางจากบ้านเกิดมุ่งสู่การทำงานที่เมืองใหญ่ๆ มากกว่าที่จะทำธุรกิจการเกษตร นั่นเป็น เพราะรายได้ที่เห็นอาจจะแตกต่างกัน ประกอบกับปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ราคาของผลผลิตที่ไม่ยั่งยืน หรือปัญหาแมลงต่างๆ รวมถึงการกู้หนี้ยืมสิน เพื่อซื้อยาฆ่าแมลง หรือแม้แต่การเช่าพื้นที่เพื่อทำธุรกิจการเกษตร ทำให้อาชีพนี้เป็นอาชีพสุดท้ายที่ หลายๆคนเล็งเห็นและอาจจะกลับไปทำธุรกิจการเกษตร ในช่วงบั้นปลายของชีวิต ที่หลายคนมักจะคิดว่าการได้อยู่กับธรรมชาติและอยู่อย่างพอเพียงในความเป็นธรรมชาติคือสิ่งที่ดีที่สุด แต่กระนั้นก็ยังมีวัยรุ่นอีกหลายคนที่เล็งเห็นเม็ดเงินจากการทำธุรกิจการเกษตร ทำให้มีการพัฒนาและการประยุกต์ในการทำธุรกิจการเกษตรรูปแบบใหม่ ซึ่งก็ได้ผลเกินคาด

ความเชื่อในการทำธุรกิจการเกษตร

ธุรกิจการเกษตร ไม่ได้ทำให้ผู้ประกอบอาชีพ รวมถึงเจ้าของกิจการยากจนเสมอไปบางคนที่จับทางถูก ทำแล้วร่ำรวย และประสบความสำเร็จมากมายก็มีแต่ทำแล้วล้มเหลว ยากจนก็มีเช่นกัน ซึ่งธุรกิจการเกษตรที่หลายคนคิดอยู่เสมอว่า จะทำอย่างไรให้รวยและยั่งยืน หลายคนคิดว่าการทำธุรกิจการเกษตรจะเป็นทางเลือกท้ายๆ ของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานของเกษตรกร ที่มักจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากเกินไปที่จะทำให้ธุรกิจการเกษตร ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆ และโดยภาพรวมที่เห็นคือ เกษตรกรมักจะยากจนเป็นส่วนใหญ่ ทำให้หลายๆคนอยากที่จะเห็นเม็ดเงินการทำงานมากกว่า จึงได้เลือกทำงานอย่างอื่นมากกว่าที่จะไปจมปรักอยู่กับธุรกิจการเกษตรโดยปล่อยให้คนเฒ่า คนแก่ พ่อแม่ ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพอื่น ก้มหน้าก้มตาทำการเกษตรต่อไป

การเพาะปลูกแบบอุตสาหกรรมเกษตของธุรกิจการเกษตร

การเพาะปลูกพืชทางการเกษตร ส่วนใหญ่เน้นการเพาะปลูกที่เป็นผลผลิตมากกว่า หรือหากเป็นธุรกิจการเกษตร ถ้าจะให้เข้ากับเหตุการณ์ตอนนี้ ก็คงเป็นเรื่องของการปลูกข้าว และการนำไปจำนำกับทางรัฐบาล ข้อดีของการทำธุรกิจการเกษตร ก็คือ จะได้เงินจากการเพาะปลูกแต่ละรอบเป็นก้อนใหญ่ แต่ข้อเสียคือ ต้องใช้ต้นทุนค่าปุ๋ย ยา และการดูแลรักษาในการเพาะปลูกที่ค่อนข้างสูงมาก โดยเฉพาะค่าปุ๋ยที่มีราคาขึ้นทุกปี เพราะปุ๋ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากน้ำมัน (ปิโตเลียม) ซึ่งจะมีการขึ้นลงตามราคาตลาดโลก ทำให้ควบคุมได้ยาก และการเพาะปลูกธุรกิจการเกษตร จะต้องอาศัยสารเคมีในปริมาณมาก ทำให้ดินเสีย ในระยะยาวแล้ว รวมถึงแหล่งน้ำสกปรกที่มีการปนเปื้อนสารเคมี และยังเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอีกด้วย ที่สำคัญ หากเกษตรกรหันมาเพาะปลูกพืชชนิดเดียวกันมากเกินไปก็จะเกิดปัญหาสินค้าล้นตลาด ทำให้ราคาของพืชผักตกต่ำ และทำให้ธุรกิจการเกษตร อาจมีการขาดทุน

เพาะปลูกแบบอินทรีย์ของธุรกิจการเกษตร

ธุรกิจการเพาะปลูกพืชผลที่เป็นการเพาะปลูกแบบอินทรีย์ ส่วนใหญ่จะเน้น ทำการเกษตรปลอดสาร ข้อดีก็คือ ต้นทุนต่ำกว่าการใช้สารเคมี หรือใช้ปุ๋ยเคมี ที่ เพราะปุ๋ยอินทรีย์สามารถทำได้เอง และใช้แบบสารสกัดที่ราคาไม่แกว่งตัวซึ่งทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ง่ายกว่า และที่สำคัญความนิยมในการบริโภคผักปลอดสารพิษยังคงเป็นกระแสอยู่อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าน่าจะอยู่ได้ในระยะยาว ซึ่งทำให้ธุรกิจการเกษตรที่ทำเกี่ยวกับผักผลไม้ปลอดสารพิษ เป็นสินค้าเกษตรปลอดสารที่สามารถขายได้ราคาดีกว่า และยังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีสารเคมีตกค้างซึ่งผู้บริโภคเองก็ไม่เป็นโรคและไม่มีสารพิษสะสม แถมเกษตรกรก็มีสุขภาพแข็งแรงเพราะไม่มีสารเคมีสะสมในร่างกายเช่นกัน และมีแนวโน้มว่าการบริโภคผักปลอดสารพิษจะเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ธุรกิจการเกษตรมีโอกาสที่จะเติบโตได้เร็วเช่นกัน

การขายอุปกรณ์การเกษตรในธุรกิจการเกษตร

นอกเหนือจากการทำธุรกิจการเกษตรแล้ว ยังมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือทาการเกษตร เมล็ดพืช ผัก ต่างๆ ปุ๋ย ยา และที่นิยมในปัจจุบันคือ อาหารเสริมสูตรชีวภาพที่ใช้กับพืชผลทางการเกษตร และสามารถนำมาใช้ในครัวเรือน ซึ่งกระแสของธุรกิจการเกษตร ที่เป็นเกษตรปลอดสาร เกษตรชีวภาพ และการบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ หรืออาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แถมในปัจจุบันมีกระแสผู้คนหันมาปลูกผักทานเองในครอบครัวเพราะทำให้มั่นใจ 100% ว่าเราใส่อะไรไปบ้าง แต่ส่วนใหญ่คนมักจะเลือกแนวทางปลอดสารเคมี เพราะผักที่ปลูกเองนอกจากจะปลอดสารแล้ว ยังรู้สึกดี เพราะเราปลูกเองกับมือ ส่วนในเรื่องของธุรกิจการเกษตร รับรองว่ายังไปได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ลงมือทำธุรกิจการเกษตรด้วยตัวเอง

หากคุณมีโอกาสลงมือทำธุรกิจการเกษตร ด้วยสองมือของตัวเอง จะทำให้เห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะทำธุรกิจการเกษตรในรูปแบบใดของการเกษตรหากแต่คุณมีการศึกษาข้อมูลที่ดี หรืออาจจะไปขอความรู้จากเกษตรจังหวัด เพื่อที่จะมาแนะนำแนวทางการทำธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ หรือแบบเดิมๆ ประกอบกับการดูแลงานให้ดีขณะที่อยู่หน้างาน รวมถึงการศึกษาและหาข้อมูลเพื่อทำเป็นการบ้านสำหรับวางแนวทางให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในทุกๆด้าน มีธุรกิจการเกษตรบางตัว ที่มีการลงทุนไม่สูงมาก ซึ่งจะทำให้ผู้ที่หันมาเริ่มทำธุรกิจการเกษตร อาจจะไม่ต้องทุ่มทุนสูงมากนัก เพียงแค่มีบริเวณ หรือพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก ซึ่งหากจะให้ธุรกิจการเกษตรประสบความสำเร็จ อาจจะต้องมีการสำรวจตลาดอีกครั้ง ว่า อะไรคือสิ่งที่คนนิยม อะไรคือสิ่งที่หายาก และความคิดแนวทางในการนำเสนอในรูปแบบและแนวคิดใหม่ๆ จะทำให้คุณประสบความสำเร็จแน่นอน

error: Content is protected !!