ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง

ประเทศในอาเซียน
 

สำหรับบทความนี้ เราก็จะมาทำความรู้จักกับประเทศในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ว่ามีอะไรบ้าง แต่ละประเทศมีชื่อเต็มว่าอย่างไร เมืองหลวงหลวงชื่ออะไร ประเทศเค้าขนบธรรมเนียมอย่างไร ปัจจุบันประเทศในอาเซียน มีอยู่ 10 ประเทศ โดยมีข้อมูลของแต่ละประเทศดังนี้

1.ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

ชื่อประเทศ ชื่อเต็ม : สาธารณรัฐเนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)
ชื่อเมืองหลวง ชื่อเต็ม : กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
ภาษา : ใช้ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน 11% และอื่นๆ 23%
นับถือศาสนา : ศาสนาอิสลาม 67%, ศาสนาพุทธ 13%, ศาสนาคริสต์ 10%
ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

จุดแข็ง

– ประเทศบรูไนมีการเมืองค่อนข้างมั่นคง
– รายได้เฉลี่ยต่อคนเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน และเป็นอันดับที่ 26 ของโลก
– เป็นผู้ส่งออกน้ำมัน และมีปริมาณสำรองน้ำมันอันดับ 4 ในอาเซียน

ข้อควรรู้

– ประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียน สามารถทำวีซ่าที่ ตม.ที่ประเทศบรูไน และสามารถอยู่ได้นาน 2 สัปดาห์
– นักท่องเที่ยวควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลือง เพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์
– การทักทายจะใช้การจับมือกันเบาๆ และสตรีจะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ
– การใช้นิ้วชี้ไปที่คน หรือสิ่งของถือว่าไม่สุภาพ แต่จะใช้หัวแม่มือชี้แทน
– ชาวบรูไนจะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่น
– สตรีเวลานั่งจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชาย และไม่ส่งเสียงดัง หรือหัวเราะดัง
– วันหยุด คือ วันศุกร์และวันอาทิตย์ วันเสาร์ถือเป็นวันทำงาน และทุกวันศุกร์เวลา 12.00-14.00 น.ทุกร้านจะปิด
– การจัดงานต่างๆ ในช่วงเย็น จะต้องจัดหลังเวลา 2 ทุ่ม


2.ประเทศกัมพูชา (Cambodia)

ชื่อประเทศ ชื่อเต็ม : ราชอาณาจักรกัมพูชา หรืออีกชื่อหนึ่ง ราชอาณาจักรก็อมปุเจีย (Kingdom of Cambodia)
ชื่อเมืองหลวง ชื่อเต็ม : กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)
ภาษา : ใช้ภาษาเขมร เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเวียดนาม และภาษาจีน
ประชากร : ประกอบด้วยชาวเขมร 94%, จีน 4% และอื่นๆ 2%
นับถือศาสนา : ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท เป็นหลัก
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

จุดแข็ง

– ค่าจ้างแรงงานต่ำที่สุดในอาเซียน
– มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย และสมบูรณ์

ข้อควรรู้

– ผู้ที่เดินทางเข้ากัมพูชา และประสงค์จะอยู่ทำธุรกิจเป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน ควรฉีดยาป้องกันโรคไทฟอยด์ และไวรัส A และไวรัส B
– เพื่อนผู้ชายจับมือกัน ถือเป็นเรื่องปกติ
– ผู้หญิงห้ามแต่งตัวเซ็กซี่ ผู้ชายไว้ผมยาวจะมีภาพลักษณ์นักเลง
– ห้ามจับศีรษะผู้อื่น คนกัมพูชาถือว่าศีรษะเป็นส่วนสำคัญที่สุดของร่างกาย
– สบตามากเกินไป ถือว่าไม่ให้เกียรติ


3.ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)

ชื่อประเทศ ชื่อเต็ม : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
ชื่อเมืองหลวง ชื่อเต็ม : กรุงจาการ์ตา (Jakarta)
ภาษา : ใช้ภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม มีภาษามากกว่า 583 ภาษา และร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา
นับถือศาสนา : ศาสนาอิสลาม 87%, ศาสนาคริสต์ 10% และศาสนาอื่น 3%
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็นประมุข และเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

จุดแข็ง

– มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
– มีจำนวนประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อควรรู้

– ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของ คนมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ
– นิยมใช้มือกินข้าว
– ไม่ควรชี้นิ้วด้วยนิ้วชี้ แต่ใช้นิ้วโป้งแทน
– ไม่จับศีรษะคนอื่น รวมไปทั้งการลูบบนศีรษะเด็ก
– การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสือรูปภาพอนาจาร มีบทลงโทษหนัก อาทิ การนำเข้าและครอบครองยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิต
– บทลงโทษรุนแรงเกี่ยวกับการค้าและส่งออกพืชและสัตว์กว่า 200 ชนิด จึงควรตรวจสอบก่อนซื้อหรือนำพืชและสัตว์ออกนอกประเทศ
– มอเตอร์ไซค์รับจ้างมีมิเตอร์
– งานศพใส่ชุดสีอะไรก็ได้


4.ประเทศลาว (Laos)

ชื่อประเทศ ชื่อเต็ม : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic)
ชื่อเมืองหลวง ชื่อเต็ม : นครหลวงเวียงจันทร์ (Vientiane)
ภาษา : ใช้ภาษาลาว เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วย ชาวลาวลุ่ม 68%, ลาวเทิง 22%, ลาวสูง 9% รวมประมาณ 68 ชนเผ่า
นับถือศาสนา : ศาสนาพุทธ 75% , นับถือผี 16% และศาสนาอื่นๆ 9%
ระบบการปกครอง : สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า ระบบประชาธิปไตยประชาชน)

จุดแข็ง

– ค่าจ้างแรงงานต่ำอันดับ 2 ในอาเซียน
– การเมืองมีเสถียรภาพ

ข้อควรรู้

– ลาว มีตัวอักษรคล้ายของไทย ทำให้คนไทยอ่านหนังสือลาวได้ไม่ยากนัก ส่วนคนลาวอ่านหนังสือไทยได้คล่องมาก
– ลาวขับรถทางขวา
– ติดต่อราชการต้องนุ่งซิ่น
– เดินผ่านผู้ใหญ่ ต้องก้มหัว
– ถ้าเพื่อนคนลาวเชิญไปพักที่บ้านห้ามให้เงิน
– ไม่ควรซื้อน้ำหอมให้กัน
– เข้าบ้านต้องถอดรองเท้า และถ้าเขาเสิร์ฟน้ำต้องดื่ม


5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

ชื่อประเทศ ชื่อเต็ม : สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia)
ชื่อเมืองหลวง ชื่อเต็ม : กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)
ภาษา : ใช้ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ประชากร : ประกอบด้วยชาวมาเลย์ 40%, ชาวจีน 33%, ชาวอินเดีย 10%, ชาวพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
นับถือศาสนา : ศาสนาอิสลาม 60%, ศาสนาพุทธ 19%, ศาสนาคริสต์ 11% และอื่นๆ 10%
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

จุดแข็ง

– มีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ 3 ในเอเชียแปซิฟิค
– มีปริาณก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชียแปซิฟิค

ข้อควรรู้

– ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะได้รับสิทธิพิเศษ คือ เงินอุดหนุนทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การคลอดบุตรงานแต่งงานและงานศพ
– มาเลเซียมีปัญหาประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ในมาเลเซียประกอบด้วยชาวมาเลย์ กว่าร้อยละ 40 ที่เหลืออีกกว่าร้อยละ 33 เป็นชาวจีนร้อยละ 10 เป็นชาวอินเดีย และ อีกร้อยละ 10 เป็นชนพื้นเมืองบนเกาะบอร์เนียว
– ใช้มือขวาเพียงข้างเดียวในการรับประทานอาหาร และรับส่งของ
– เครื่องดื่มแอลกฮอล์เป็นเรื่องต้องห้าม


6.ประเทศเมียนมาร์ หรือพม่า (Myanmar)

ชื่อประเทศ ชื่อเต็ม : สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Republic of the Union of Burma or Republic of the Union of Myanmar)
ชื่อเมืองหลวง ชื่อเต็ม : เนปีดอ (Naypyidaw)
ภาษา : ใช้ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ
ประชากร : มีเชื้อชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ ชาวพม่า 68%, ชาวไทยใหญ่ 8%, ชาวกระเหรี่ยง 7%, ชาวยะไข่ 4% ชาวจีน 3% ชาวมอญ 2% ชาวอินเดีย 2%
นับถือศาสนา : ศาสนาพุทธ 90%, ศาสนาคริสต์ 5% ศาสนาอิสลาม 3% ลแะศาสนาอื่น 2%
ระบบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ

จุดแข็ง

– มีพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศจีน และประเทศอินเดีย
– ค่าจ้างแรงงานต่ำเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน
– มีปริมาณก๊าซธรรมชาติเป็นจำนวนมาก

ข้อควรรู้

– ไม่ควรพูดเรื่องการเมืองกับคนไม่คุ้นเคย
– เข้าวัดต้องถอดรองเท้า ถุงเท้า
– ห้ามเหยียบเงาพระสงฆ์
– ให้นามบัตรต้องยื่นให้สองมือ
– ไม่ควรใส่กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น ในสถานที่สาธารณะ และศาสนสถาน
– ชาวพม่าทั้งผู้หญิง และผู้ชายชอบทา ทานาคา (สมุนไพรยอดนิยมของชาวพม่า) และผู้ชายชอบเคี้ยวหมาก


7.ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)

ชื่อประเทศ ชื่อเต็ม : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
ชื่อเมืองหลวง ชื่อเต็ม : กรุงมะนิลา (Manila)
ภาษา : ภาษาฟิลิปิโน และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นภาษาสเปน, ภาษาจีนฮกเกี้ยน, ภาษาจีนแต้จิ๋ว ฟิลิปปินส์ มีภาษาประจำชาติคือ ภาษาตากาล็อก
ประชากร : ประกอบด้วย ชาวมาเลย์ 40%, ชาวจีน 33%, ชาวอินเดีย 10%, ชาวพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
นับถือศาสนา : ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก 83% ศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์, ศาสนาอิสลาม 5%
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิปดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

จุดแข็ง

– แรงงานทั่วไป ก็มีความรู้สื่อสารภาษาอังกฤษได้

ข้อควรรู้

– การเข้าไปประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ในลักษณะต่างๆ เช่น การลงทุนร่วมกับฝ่ายฟิลิปปินส์จำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ละเอียด โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย การจดทะเบียนภาษี และปัญหาทางด้านแรงงาน เป็นต้น
– เท้าสะเอว หมายถึง ท้าทาย, เลิกคิ้ว หมายถึง ทักทาย
– ใช้ปากชี้ของเป็นเรื่องปกติ
– กินข้าวบ้านเพื่อนสามารถห่อกลับได้ แต่ควรมีของฝากให้เขาด้วย
– ชาวฟิลิปปินส์ ตกแต่งบ้าน 2 เดือน ต้อนรับคริสต์มาส


8.ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

ชื่อประเทศ ชื่อเต็ม : สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
ชื่อเมืองหลวง ชื่อเต็ม : สิงคโปร์ (Singapore)
ภาษา : ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ รองลงมาคือภาษาจีนกลาง
ประชากร : ประกอบด้วยชาวจีน 76.5%, ชาวมาเลย์ 13.8%, ชาวอินเดีย 8.1%
นับถือศาสนา : ศาสนาพุทธ 42.5%, ศาสนาอิสลาม 14.9%, ศาสนาคริสต์ 14.5%, ศาสนาฮินดู 4%, ไม่นับถือศาสนา 25%
ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิปดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

จุดแข็ง

– รายได้เฉลี่ยต่อคน เป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และอันดับ 15 ของโลก
– แรงงานมีทักษะสูง

ข้อควรรู้

– หน่วยราชการเปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น.-13.00 น. และ 14.00 น. – 16.30 น. และวันเสาร์ เปิดทำการระหว่างเวลา 08.00 น. – 13.00 น.
– การหลบหนีเข้าสิงคโปร์ และประกอบอาชีพเร่ขายบริการผิดกฎหมาย จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง
– การลักลอบนำยาเสพติด อาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ จะได้รับโทษอย่างรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต
– ขึ้นบันไดเลื่อนให้ชิดซ้าย
– ห้ามทิ้งขยะเรี่ยราด, ห้ามเก็บผลไม้ในที่สาธารณะ
– ผู้สูงอายุทำงาน ถือเป็นเรื่องปกติ


9.ประเทศเวียดนาม (Vietnam)

ชื่อประเทศ ชื่อเต็ม : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
ชื่อเมืองหลวง ชื่อเต็ม : กรุงฮานอย (Hanoi)
ภาษา : ใช้ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วยชาวเวียดนาม 80%, ชาวเขมร 10%
นับถือศาสนา : ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน 70%, ศาสนาคริสต์ 15%
ระบบการปกครอง : ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว

จุดแข็ง

– มีปริมาณสำรองน้ำมันดิบมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชียแปซิฟิค

ข้อควรรู้

– หน่วยงานราชการ สำนักงาน และองค์กรให้บริการสาธารณสุข เปิดทำการระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์
– เวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารที่ทำการต่างๆ ของรัฐ
– คดียาเสพติด และการฉ้อโกงหน่วยงานของรัฐ มีโทษประหารชีวิต
– ตีกลองแทนออดบอกสัญญาณเข้าเรียน
– ชุดนักเรียนหญิงเป็นชุดอ่าวหญ่าย
– คนภาคเหนือไม่ทานน้ำแข็ง
– ไม่ถ่ายรูป 3 คนอย่างเด็ดขาด เพราะถือว่าจะทำให้เบื่อกัน หรือแแยกกันหรือใครคนใดหนึ่งเสียชีวิต
– ต้องเชิญผู้ใหญ่ก่อนทานข้าว


10.ประเทศไทย (Thailand)

ชื่อประเทศ ชื่อเต็ม : ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
ชื่อเมืองหลวง ชื่อเต็ม : กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
ภาษา : ใช้ภาษาไทย เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วยชาวไทยเป็นส่วนใหญ่
นับถือศาสนา : ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท 95%, ศาสนาอิสลาม 4%, ศาสนาคริสต์ 1%
ระบบการปกครอง : ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จุดแข็ง

– เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน
– มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง

ข้อควรรู้

– ไปศาสนสถานควรแต่งกายเรียบร้อย, ก่อนเข้าอุโบสถต้องถอดรองเท้า
– ห้ามพระสงฆ์สัมผัสสตรี
– สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะ การละเมิดใดๆ ถือเป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญ
– ทักทายกันด้วยการไหว้
– ถือว่าเท้าเป็นของต่ำ ไม่ควรพาดบนโต๊ะ หรือเก้าอี้ หรือหันทิศทางไปที่ใคร
– ธงชาติถือเป็นของสูง ไม่ควรนำมากระทำการใดๆ ที่เป็นการเหยียดหยาม
– การแสดงออกทางเพศในที่สาธารณะ ยังไม่ได้รับการยอมรับในวัฒนธรรมไทย

error: Content is protected !!