การตลาดคืออะไร

การตลาดคืออะไร
 

คำว่า “การตลาด” หรือ “ Marketing ” เป็นคำที่คุ้นหู คุ้นตา มาตั้งแต่เรียนจนกระทั่งเข้าทำงานไม่ว่าวิชาชีพไหน แขนงไหน สาขาไหนก็หนีไม่พ้นคำว่า การตลาดแน่นอน นั่นคือที่มาของคำนี้ “ Marketing is everything ” การตลาดจะอยู่ในทุกองค์กร ทุกธุรกิจ แม้องค์กรการกุศลก็จำเป็นจะต้องทำการตลาด

ความหมายของคำว่าการตลาด หลายๆ คนจะให้ความหมายของคำนี้ว่า การขายเพื่อผลกำไรสูงสุด แต่สำหรับตัวผมมันผิดถนัดการตลาดสำหรับตัวผมคือการ “วางแผนและลงมือทำอย่างไรให้องค์กรสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ไม่ใช่การวางแผนทำธุรกิจเพื่อผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่นั่นเป็นการวางแผน และลงมือทำเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร”

“Marketing is defined by the American Marketing Association as “the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.”

คำว่าการตลาดตามหลักสากล โดยองค์กรอเมริกัน มาเก็ตติ้ง ให้คำนิยามไว้ว่า

“กิจกรรมหรือการกระทำใดๆ ขององค์กรใดๆ โดยมีขบวนการในการสร้างสรรค์, สื่อสาร, ส่งมอบ และแลกเปลี่ยน สิ่งที่มีมูลค่าถึงมือผู้รับ ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ลูกค้า หรือสังคม”

นั่นหมายถึงคำว่า Creating (การสร้างสรรค์), Communicating (การสื่อสาร), Delivering (การส่งมอบ), Exchanging (การแลกเปลี่ยน) เป็น Keyword สำคัญของคำว่า Marketing

และสำหรับการตลาดในโลกยุคปัจจุบันนั้น หมายถึงการทำวางแผนทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย การสร้างความมั่นคงให้กับ Brand หรืออาจจะยกให้เป็นการทำการตลาดโดยรวมทั้งหมดแทบทุกอย่าง ดั่งคำข้างต้นว่า Marketing is everything หรือการตลาดคือทุกสิ่งทุกอย่างของการดำเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อแลกเปลี่ยนคุณประโยชน์กัoระหว่างองค์กรและผู้บริโภค

การตลาดที่ดีนั้นจะต้องครอบคลุมได้ทุกขั้นตอนขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเข็มแข็งภายใน และการสร้างความเชื่อมั่นภายนอก โดยทั้งสองปัจจัยนี้ เริ่มต้นที่การลงมือควบคุมปัจจัยภายในที่แสนใกล้ตัวอย่าง วิสัยทัศน์ และผู้ร่วมงานสร้างความเข็มแข็งในจุดนี้ ก่อนที่จะลงมือ ไปสื่อสารและส่งข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนมูลค่าจากปัจจัยภายนอก โดยระหว่างทางในปัจจัยภายนอกนั้น ย่อมมีการขัดแข็งขัดขาจากเหล่าคู่แข่งที่อยู่ในตลาดอยู่ก่อนแล้ว หรือแม้กระทั่งหน้าใหม่ในตลาด

และในยุคนี้สิ่งที่เรียกได้ว่าเข้ามาขับเคลื่อนคำว่าการตลาดก็คือ โลกออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ต การทำการตลาดออนไลน์ถูกผนวกเข้ากับเป้าหมายหลักของการทำการตลาดในแทบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การสร้างสรรค์ การสร้างข้อมูล การส่งข้อมูล หรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์วิจัย อินเตอร์เน็ตก็จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ผูกติดอยู่ด้วยเสมอในแทบทุกขั้นตอน แต่นั่นก็มากจากการเปลี่ยนไปของพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งการตลาดจำเป็นจะต้องคล้อยตาม และเดินตามกระแสที่เปลี่ยนไปเช่นนี้ให้ทัน

error: Content is protected !!