วิธีการทำธุรกิจรถตู้ให้ประสบความสำเร็จ

วิธีการทำธุรกิจรถตู้ให้ประสบความสำเร็จ

 

ในปัจจุบันนี้การเดินทางในแต่ละวันไม่ว่าจะไปทำงาน หรือไปเรียน หรือการทำกิจธุระต่างๆ ท่านที่ไม่ได้มีรถยนต์ส่วนตัว ก็จะใช้บริการรถโดยสารประจำทางเป็นหลัก แต่เดี๋ยวนี้มีรถตู้มาให้เราใช้บริการมากขึ้น ตามจุดต่างๆ ทำให้การเดินทางไปสู่จุดหมายไวมากขึ้น ทำให้มีผู้มาใช้บริการซ้ำเป็นประจำในวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ ทำให้ธุรกิจรถตู้ได้รับความนิยมมาก หลายท่านต้องการที่จะมาทำธุรกิจรถตู้นี้ วันนี้ผมก็ขอเสนอการทำธุรกิจรถตู้ให้ประสบความสำเร็จ ขอเชิญอ่านได้เลยครับ

พนักงานขับรถ

การทำธุรกิจรถตู้ คนที่มีหน้าที่ดูแล รักษา และรับผิดชอบรถนั้นก็คือพนักงานขับรถ ซึ่งเจ้าของธุรกิจรถตู้ จะต้องให้ความสำคัญในการคัดเลือกพนักงานขับรถอย่างเข้มงวด เพราะพนักงานขับรถจะต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบชีวิต และทรัพย์สินของผู้โดยสารทั้งคัน โดยการคัดเลือกควรคัดเลือกจากวัยวุฒิ วุฒิภาวะ ประสบการณ์ในการขับรถยนต์ การทดสอบขับรถเพื่อทดสอบความสามารถ ก่อนจะเข้ามาปฏิบัติงานรับผู้โดยสาร เพื่อให้มั่นใจว่าสามรถขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความชำนาญเส้นทาง

ความชำนาญเส้นทางสำหรับพนักงานขับรถก็เป็นสิ่งสำคัญ เราควรคัดเลือกพนักงานขับรถที่นอกจากขับดีแล้ว ยังต้องมีความชำนาญเส้นทางด้วย ซึ่งต้องชำนาญเส้นทางทั้งในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน หากมีโอกาสที่จะต้องขับรถเพื่อเดินทางในเวลากลางคืนพนักงานควรจะมีศักยภาพในการขับรถได้ทั้งสองช่วงเวลา ความชำนาญเส้นทางพนักงานนั้นจะต้องมีความจำที่ดี เพราะเส้นทางมีเป็นหลายสายจำนวนนับไม่ถ้วน ซึ่งถ้าพนักงานขับรถมีความชำนาญเส้นทาง จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับการเดินทางของผู้โดยสารมากขึ้น

ขับปลอดภัย

การขับรถนั้นพนักงานจะต้องมีทักษะในการขับรถที่รวดเร็ว และควรที่จะขับอย่างปลอดภัยเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อทั้งชีวิต และทรัพย์สินของทั้งตนเองและผู้อื่น โดยเจ้าของธุรกิจรถตู้จะต้องคัดเลือกพนักงานขับรถที่มีการขับรถอย่างปลอดภัยสูงที่สุด เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และสบายใจให้กับผู้โดยสารตลอดการเดินทาง การขับรถนอกจากจะขับให้ปลอดภัยแล้วยังควรขับด้วยการมีจิตสำนึก มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางบนถนนด้วย

รักงานบริการ

การทำธุรกิจรถตู้ เจ้าของควรจะมีใจรักในงานบริการ รวมถึงมีการฝึกอบรมให้พนักงานขับรถนั้นมีความรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้โดยสาร แต่เป็นการพูดคุยอย่างสุภาพ พูดจาดีไพเราะ ไม่ควรจะให้ความสนใจในเรื่องส่วนตัวของผู้โดยสารอย่างเด็ดขาด การรักงานบริการถือเป็นจิตสำนึกส่วนตัวไม่สามารถบังคับกันได้ ดังนั้นการเลือกพนักงานขับรถควรจะเลือกที่มีใจรักในงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วย

ความสะอาด

ความสะอาดเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครๆ ก็ชอบ เพราะความสะอาดคือสิ่งที่ทำให้สบายตา การรักษาความสะอาดของรถตู้ ควรจะต้องมีการล้างรถ ดูดฝุ่นอย่างเสมอเพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรก กลิ่นอับ หรือฝุ่นละอองปนเปื้อนอยู่ในรถ ซึ่งจะทำให้อากาศภายในรถไม่บริสุทธิ์ และยังจะส่งผลเสียต่อสุขภาพให้กับผู้โดยสารได้อีกด้วย การรักษาความสะอาดเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างคาวมประทับใจให้กับผู้โดยสารที่มีต่อพนักงานขับรถ และอาจทำให้เกิดการใช้บริการซ้ำได้

ช่องทางในการทำธุรกิจรถตู้

1. รับส่งพนักงาน

การทำธุรกิจรถตู้ เพื่อให้ประสบความสำเร็จนั้นสามารถเลือกทำรถตู้เพื่อรับส่งพนักงาน ซึ่งถือเป็นธุรกิจบริการที่กำลังได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการใช้บริการรถบัสเพื่อรับส่งพนักงาน ในการรับส่งพนักงานนั้นสามารถเลือกเวลาในการทำได้ เพราะเนื่องจากแต่ละบริษัท จะมีเวลาในการเข้างาน หรือเลิกงานที่แตกต่างกัน แต่ถ้าเราทำธุรกิจรถตู้ เพื่อรับส่งพนักงานที่มากกว่าหนึ่งบริษัท เราควรที่จะมีวินัยในการให้บริการอย่างสูง โดยเฉพาะเรื่องเวลาจะต้องมีความตรงต่อเวลาในการรับส่งพนักงานให้ถึงสถานที่ทำงานก่อนเวลาเสมอ เพื่อพนักงานจะได้มีเวลาในการทำธุระส่วนตัวก่อนการเข้างาน

2. รับส่งนักเรียน

การทำธุรกิจรถตู้ ในการรับส่งนักเรียนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ทำธุรกิจนี้ และต้องการขยายธุรกิจให้กว้างขึ้น แต่ช่องว่างในการรับส่งนักเรียนนั้น ก็จะทำให้รถตู้ไม่มีรายได้จากการรับส่งนักเรียนในช่วงปิดเทอม ดังนั้นจึงควรหาช่องทางสำรอง เช่น ไปรับนักเรียนที่เรียนพิเศษในช่วงปิดเทอมแทน เพื่อไม่ให้เกิดการสะดุดในธุรกิจนี้

3. รถตู้นำเที่ยว

การทำธุรกิจรถตู้ ด้วยการเป็นรถตู้นำเที่ยว เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยม และตอบโจทย์ช่วยอำนาวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ โดยสามารถทำธุรกิจรถตู้นำเที่ยวแบบครอบครัว แบบพนักงาน แบบนักเรียน เพื่อนำไปเที่ยวในสถานที่ๆ ผู้ใช้บริการต้องการ โดยการนำเที่ยวจะมีทั้งเดินทางใกล้ และเดินทางไกล ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลัก และเช็คสภาพรถก่อนเดินทางเสมอ

4. รถตู้รับผู้โดยสารทั่วไป

รถตู้รับผู้โดยสารทั่วไป หรือวินรถตู้ตามจุดที่มีคนหนาแน่น อย่างเช่น หน้าแหล่งการค้าใหญ่ๆ หรือตามหน้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ก็เป็นหนึ่งในช่องทางการทำธุรกิจนี้ เพราะจะมีผู้ใช้บริการไปทำงานแบบไปเช้าเย็นกลับเป็นประจำ อย่างน้อยๆ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ก็ทำให้เรามีรายได้แล้ว แต่วันเสาร์อาทิตย์อาจจะน้อยหน่อย เราก็อาจจะพิจารณาวิ่งวันเสาร์อีกหนึ่งวัน และหยุดวันอาทิตย์ เพื่อให้เราได้มีเวลาพักผ่อนด้วย

สรุป

การทำธุรกิจรถตู้นั้นเป็นธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับการเดินทางบนท้องถนน ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ ในการใช้บริการรถตู้เพื่อโดยสารเป็นการฝากชีวิต และทรัพย์สินของผู้โดยสารไว้กับพนักงานขับรถ ดังนั้นใครก็ตามที่จะทำธุรกิจรถตู้ ควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และไม่ประมาทเป็นประการหลักสำคัญสำคัญที่สุด

error: Content is protected !!