วิธีขายคอมพิวเตอร์มือสองให้ประสบความสำเร็จ

แนวทาง

ปัจจุบันการทำงานให้สำเร็จลุล่วงให้ทันสมัยสวยงาม ต่างต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงานทั้งสิ้น เช่นเราจะเห็นว่างานต่าง ๆ อาทิ งานบัญชีในสำนักงาน งานคิดต้นทุน และตั้งราคาสินค้า การบริหารงานต่าง ๆ จนถึงการทำการบ้านของเด็กสมัยปัจจุบัน ที่ต่างมีวิถีการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ทุกสถาบันต่างต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์เป็นหลักเลยก็ว่าได้ ซึ่งคอมพิวเตอร์หลาย ๆ ขนาด ต่างมีคุณสมบัติ หลากหลาย และมีให้คุณเลือกมากมาย แต่ปัญหาคือราคาเครื่องใหม่ ถึงแม้อย่างถูกที่สุดแล้วก็ยังแพงสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ความแพร่หลายในการใช้จึงยังอยู่ในวงจำกัดกว่าที่ควรจะเป็น

ดังนั้นร้านขายคอมพิวเตอร์มือสอง ตลาดยังสดใส และยังไปได้ดี เพราะแนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจที่นับวันจะยิ่งต้องการคอมพิวเตอร์มากขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ยังได้ช่วยผู้ที่มีเครื่องอยู่แล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนเครื่องที่ใหญ่ขึ้น ดีขึ้น ตามลักษณะธรรมชาติของคนชอบของเทคนิคเกือบทุกชนิดด้วย แน่นอนผู้ที่มีเครื่องอยู่แล้ว อาจนำไปแลกซื้อของใหม่ได้ แต่บริษัทอาจกดราคา หรือรับแลกซื้อเฉพาะเครื่องยี่ห้อจำเพาะที่เขาขายอยู่ จึงไม่สะดวกแก่ลูกค้าที่ด้องการเปลี่ยนยี่ห้อ ตรงนี้ก็เปีนจุดขายของร้านขายคอมพิวเตอร์มือสองของคุณด้วยเช่นกัน

ตลาดกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายหลักน่าจะได้แก่ผู้เริ่มซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก และมีงบประมาณจำกัด หรือผู้ที่อยากจะซื้อเพื่อให้ตนเอง หรือพนักงานของตนคุ้นเคยก่อน นอกจากนั้นอาจจะเป็นนักเรียนที่เรียนในแขนงที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั้งโรงเรียนฝึกสอนคอมพิวเตอร์ด้วยก็ได้ ถ้ายิ่งคุณเสริมบริการ เงินผ่อนผนวกเข้าไปด้วยสำหรับบริการสถาบันการศึกษาก็อาจขยายลูกค้าไต้กว้างขวางขนไปอีก ทำนองเดียวกับสถาบันฝึกสอนพิมพ์ดีดในสมัยแรก ๆ

และตลาดต่างจังหวัดก็น่าจะเป็นเป้าหมายที่ดี เพราะหลายโรงเรียนในต่างจังหวัดที่มีทุนก็มีมากเช่นกัน หรือธุรกิจร้านขายของเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อยากได้คอมพิวเตอร์ก็มีเยอะ แต่ยังไม่อยากลงทุนที่เริ่มด้นสูง อีกประการหนึ่งคอมพิวเตอร์นั้นถ้าใช้ถูกวิธีจะไม่เก่าเร็วเพราะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์กินไฟน้อย อายุการใช้งานนาน ทางต้านผูใช้งานก็มีความต้องการใช้งานด้านความรวดเร็ว และความซับซ้อนของงานต่างกัน เครื่องคอมพิวเตอร์มือสองจึงไม่ล้าสมัยง่าย และยังมีประสิทธิภาพดีอยู่ สามารถใช้งานบริการระบบพื้นฐานไต้ดี เช่น งานบัญชี งานบริหารธุรกิจขนาดกลาง เป็นต้น

ปัญหาและโอกาส

ปัญหาแรก คือ หากทำงานธุรกิจด้านนี้ เจ้าของกิจการควรรอบ รู้และมีใจรักที่จะเล่นกับคอมพิวเตอร์อย่างเป็นอย่างดี เพราะเป็นงานที่เสียเวลา และต้องสนุกอยู่กับเครื่องเหมือนคนชอบเล่นเครื่องยนต์กลไก หรือคนชอบงานประดิษฐ์ต่าง ๆ แต่ทั้งนี้คุณไม่ควรมุ่งหวังเพียงเรื่องแสวงหาเงินอย่างเดียว คุณควรมีช่างซ่อมเครื่องที่ทำงานรวดเร็ว และไว้ใจไต้ รวมถึงมีความคิดในแนวทางในการตั้งร้านประเภทนี้คล้าย ๆ กัน คือ ทำงานหนักร่วมทุกข์ร่วมสุข และรักงานนี้

ที่จริงคอมพิวเตอร์รุ่นตั้งโต๊ะที่เรียกว่า PERSONAL COMPUTER หรือ PC นั้นแก้ไม่ยาก และมักจะเสีย เพียงไม่กี่จุด ตรวจแก้ง่ายถ้าสนใจ และได้เรียนมาแล้ว ไม่เหมือนการแก้เครื่องไฟฟ้าชนิดใช้หลอดสมัยโบราณ ซึ่งต้องนั่งไล่สะพานไฟกันนานเพื่อหาจุดเสีย เพราะเครื่องไฟฟ้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์อย่างคอมพิวเตอร์สมัยนี้เขาจัดแบ่งวงจรออกเป็นส่วนๆ ส่วนไหนเสียก็ตรวจได้ด้วยโอห์ม หรือโวล์มิเตอร์ธรรมดา แล้วดึงเปลี่ยนทั้งแผงเหมือนการกะเทาะกระเบื้องห้องนํ้าเปลี่ยนทีละแผ่น แต่ส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์จะเสียที่ฟิวส์ และชิ้นส่วนหมดอายุมากกว่า ด้านโอกาสขยายงานนั้นมืมาตรการขยายตัว ธุรกิจในย่านที่ตั้งร้าน และการขยายตัวของโรงเรียนที่สอนวิชาธุรกิจ

นอกจากนั้นแล้วคุณยังอาจขายวัสดุสนับสนุน (ACCESSORIES) อีกมากมายได้ด้วย เช่น กระดาษ เครื่องปริ๊นท์เตอร์ หมึกพิมพ์ เครื่องแปลงไฟ โปรแกรมสำเร็จรูป และการออกแบบระบบงานบริหารสำนักงาน ซึ่งมักซํ้า ๆ กัน คุณจึงสามารถขายตำรามาตรฐานชนิดต่าง ๆ สำหรับการใช้งานที่เป็นที่นิยมได้ด้วย เช่น ตำราใช้คอมพิวเตอร์ เขียนรายงาน (WORD PROCESSING) ตำราใช้คอมพิวเตอร์คิดค้นการผลิตงานต่าง ๆ เป็นต้น

error: Content is protected !!