วิธีเปิดเนอสเซอรี่สถานรับเลี้ยงเด็กให้ประสบความสำเร็จ

งานรับเลี้ยงเด็ก อาชีพในฝันของคนรักเด็กทั้งหลาย เป็นงานที่หนัก แต่ก็มีความสุข จากการสอบถามจากคนที่เลี้ยงเด็ก และพัฒนามาเปิดเป็นเนอร์สเซอรรี่

ลักษณะของอาชีพ

เหมาะสำหรับคนที่มีความรักเด็ก มีจิตใจดี ใจเย็น และที่สำคัญต้องมีความรู้ในการเลี้ยงเด็ก ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านจิตวิทยา ความปลอดภัย เป็นต้น เป็นอย่างดี ซึ่งอาชีพนี้อาจจะไม่ต้องอาศัยความชำนาญมากนัก เพราะเด็กแต่ละคนมีพฤติกรรม และลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่ผู้ที่ต้องการจะทำงานนี้ต้องมีอย่างแน่นอน คือเจตคติที่ดีต่อเด็ก นั่นคือ ความรักเด็ก และความอดทนแม้ว่าบางครั้งเด็กบางคนอาจจะร้องไห้ โยเย เอาแต่ใจ หรือทำอะไรไม่ถูกใจเราบ้าง ก็เป็นลักษณะนิสัยปกติของเด็กวัยก่อนปฐมวัย

การลงทุน

ประมาณ 5000-10000 บาท

หลักการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก

1. สถานที่เลี้ยงเด็กที่สะอาด และปลอดภัย ถ้าหากเลี้ยงที่บ้าน สามารถดูแลบ้านให้สะอาดและจัดพื้นที่สำหรับเด็กโดยเฉพาะ เพื่อความปลอดภัย
2. ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก เช่น ตัวต่อ ตุ๊กตา ลูกบอล ตัวอักษรภาพ หนังสือนิทานที่มีภาพ ดนตรีและวีดีโอ
3. ที่นอนสำหรับเด็ก
4. ถาดอาหารและช้อนสำหรับเด็ก
5. สบู่ และแชมพูสำหรับเด็ก

รายได้

หากเลี้ยงเต็มเวลา ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 3000-5000 บาท ต่อเด็ก 1 คน เวลารับเลี้ยง ก็คือเวลาที่ผู้ปกครองไปทำงาน คือช่วงเวลา 07.30-17.30น.

วิธีให้บริการ

1. ทำป้ายหน้าร้าน หรือที่บ้านให้เห็นชัดเจน ว่าที่นี่รับเลี้ยงเด็ก และอนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาดูได้ เพื่อความมั่นใจว่าสะอาด และปลอดภัย
2. อาจจะทำเป็นนามบัตรแจก หรือใบปลิว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
3. ใช้วิธีบอกต่อ ปากต่อปาก เพราะวิธีนี้จะไปเร็วกว่า
4. ควรมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และตารางเวลากิจกรรมที่เด็กต้องทำในแต่ละวัน ให้ผู้ปกครองได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจะทำเป็นใบปลิวเล็กๆ ก็ได้

กลุ่มลูกค้า

กลุ่มคนวัยทำงาน และคนที่มีลูกเล็กๆ แต่ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกด้วยตนเอง เพราะต้องทำงาน โดยส่วนมากคนที่ทำงานบริษัท ส่วนใหญ่สามารถลาคลอดได้เพียง 3 เดือนเท่านั้น หลังจากนั้นต้องไปทำงาน และบางครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว และเนอร์สเซอร์รี่ส่วนมากรับเด็ก ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ดังนั้นต้องหาพี่เลี้ยงเด็กที่สามารถมาเลี้ยงที่บ้านได้ หรือที่นำไปฝากเลี้ยง

หวังว่าอาชีพรับเลี้ยงเด็กคงจะตรงใจของหลายๆ คนที่มีความรักเด็ก และมีความรู้ในการดูแลเด็กอ่อน บ้างนะคะ บางเนอร์สเซอรรี่ก็เริ่มจากการรับเลี้ยงเด็กมาก่อน แล้วจึงค่อยพัฒนามาเปิดเนอร์สเซอร์รี่

error: Content is protected !!