Trade Marketing คืออะไร

ช่องทางการจัดจำหน่าย และช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นที่รู้กันในหลักการตลาดสากลอย่าง “Marketing Mix” ในส่วนของ “Place” และก็เช่นเดียวกันกับแนวคิดทางตลาดอีกแนวคิดหนึ่งอย่าง “Trade Marketing” ซึ่งถูกคิดขึ้นมาเพื่อรองรับประเด็นในส่วนนี้โดยเฉพาะกับการจัดการหาสถานที่วางตำแหน่งของสินค้าและบริการนั้นได้ถูกที่ ถูกเวลาและถูกกลุ่มเป้าหมาย หากจะยกตัวอย่างง่าย เหมือนกับเลือกนาฬิกาโรเล็กอย่างดีไปวางขายในตลาดนัด นั้นก็ย่อมไม่ตอบโจทย์ที่ว่า “ถูกที่ ถูกเวลาและถูกกลุ่มเป้าหมาย” แน่นอน

จากกระแสที่มีการพลันเปลี่ยนไปตามกาลเวลา มีการพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาโดยตลอดการตลาดในรูปแบบของ “Trade Marketing” จึงจำเป็นจะต้องตอบสนองปัจจัยเหล่านี้ให้ได้ตามพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายของสินค้าแต่ไม่เพียงแต่การเจาะหาพื้นที่ขายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หลักการนี้จะครอบคลุมไปถึง “ช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย” อีกด้วย ทั้งนี้ก็เพียงลดช่องว่าง ระยะห่างระยะสินค้าและกลุ่มเป้าหมายได้เช่นกัน

และการทำการตลาดในรูปแบบนี้เหมาะกับแทบทุกวงการของธุรกิจเช่นกัน แต่ที่จะเห็นได้ชัดมากที่สุดนั้นก็คือเหล่ากลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมผลิตสินค้าขนาดใหญ่ที่รองรับการผลิตครั้งละมาก และกลุ่มการตลาดค่อนข้างจะ Mass Marketing ขยายวงกว้างสักหน่อย และนี่ด้วยความ Mass นี่เองที่เป็แนปัจจัยหลักที่จำเป็นต้องอาศัยช่องทางการขายในรูปแบบต่างๆ แต่ไม่เพียงแต่ Mass เท่านั้นก็จำเป็นต้องอาศัย “Trade Marketing” ถึงแม้แต่ Niche บางครั้งก็ยังจำเป็นที่ต้องอาศัยช่องทางการขายจำนวนมากเช่นกัน หรืออาจจะเรียกได้ว่าวิธีการนี้เป็นคล้ายกับการผลักสินค้าและบริการเพื่อไปพบยังจุดนัดพบกับเหล่ากลุ่มเป้าหมายตามห้างร้านค้าปลีก หรือแม้กระทั่งช่องค้าปลีกทางออนไลน์ก็เช่นกัน

นอกจากนี้แล้วนั้นหน้าที่ของ “Trade Marketing” นั้นก็คือการพัฒนาช่องทางการขายบนกระแสหลักที่เกิดขึ้นให้ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยโดยอาศัยหลักการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการอบรม การสัมมนาสร้างองค์ความรู้ให้ครอบคลุมเกี่ยวสินค้าและบริการให้ชัดเจนมากขึ้น รวมไปถึงแนวโน้มของสินค้าชิ้นนั้นอีกด้วย

การพัฒนาช่องทางการทำให้ช่องขยายใหญ่มากขึ้นอาจจะเป็นการนำกระแสมาพิจารณาดั่งเช่นการนำโลกออนไลน์มาผนวกบวกเข้ากับสินค้าและบริการเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงและส่งข้อมูลให้กับกลุ่มผู้รับได้อย่างถูกต้อง การสำรวจช่องทางออนไลน์ใหม่ใหม่ เพื่อสร้างกลุ่มผู้รับข้อมูลกลุ่มใหม่ใหม่ก็เช่นกัน

และอีกทั้งการพัฒนาร่วมกับคู่ค้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นห้างร้านค้าปลีก สื่อสารมวลชนหรือแม้กระทั้งหน่วยงานภาครัฐบาลเพื่อเป็นการเข้าถึงและลดช่องว่าง เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆได้ไม่ยากเย็นนัก

อีกทั้งการนำ CSR และการนำ Event Marketing มาบวกรวมเข้ากับ “Trade Marketing” ก็นับว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจมากเลยที่เดียวการพัฒนาช่องทางให้ประเด็นนี้ถือว่ามีความน่าสนใจและมีแนวโน้มสูงมาที่จะประสบความสำเร็จ การลงพื้นที่เพื่อเข้าถึงกลุ่มได้ถูกต้อง พร้อมเวลาที่ถูกต้อง โอกาสที่จะสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพก็นับว่าเยอะเลยทีเดียว

error: Content is protected !!