เคล็ดลับทำให้การเงินของบริษัทเดินหน้า

การเงินของบริษัท

 

1. สร้างโครงสร้างการจัดการง่าย ลดความยุ่งยาก จัดเตรียมการฝึกอบรมภายใน เพื่อการพัฒนาส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน ตำแหน่งบริหาร รักษาความยืดหยุ่นและความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็ว และใช้ผลดีของบริษัทเล็กๆ ในการสร้างความเติบโต
2. รักษาวินัยมัธยัสถ์ในเวลาที่บริษัทมีประสิทธิภาพมากที่สุด สร้างกำไรและเร่งพัฒนาให้กับบริษัท และหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนที่จะสร้างความขุ่นข้องหมองใจภายในองค์กร
3. ให้ความใส่ใจในความท้นสมัย การเติบโต การฝึกอบรม ความเรียบง่ายและการพัฒนาของกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มผลผลิตและการแข่งขัน ลดราคาโดยใช้มาตราฐานสากล
4. บริษัทไม่ควรถูกจำกัดโดยเจ้าของหรือจำนวนผู้บริหาร อย่าเป็นปลาใหญ่ในบึงเล็ก ลดการลงทุนกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
5. เราสามารถเอาชนะความท้าทายโดยการทำงานกับจุดประสงค์ที่ชัดเจน และความสามารถในการใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่ได้
6. ไม่ควรทิ้งเงินไว้ให้บริษัทนำไปละลายเล่นๆ นั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราต้องหาเงินมาลงทุนครั้งแล้วครั้งเล่า
7. ความคิดที่สามารถในการสร้างสรรค์ไม่เพียงแต่นำมาใช้ในธุรกิจเท่านั้น แต่ยังนำมาใช้ในการแก้ปัญหาสังคมได้ เช่น สิ่งที่เราทำผ่านองค์กรการกุศลต่างๆ
8. หนักแน่นและอดทนย่อมนำผลสำเร็จมาให้
9. ทุกเวลาคือเวลาที่ดีของคนที่มีความสามารถในการร้บรู้วิธีการทำงาน และวิธีใช้เครื่องมือต่างๆ ในงานนั้น
10. จำไว้ว่าเราตายไปก็ทำอะไรไม่ได้ แต่เราสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ และนักธุรกิจก็คือผู้สรรสร้างความร่ำรวยโดยความสามารถของเขา

error: Content is protected !!