วิธีเปิดร้านทำธุรกิจซักอบผ้าให้ประสบความสำเร็จ

โอกาสทางธุรกิจ

การเปิดร้านซักอบผ้าด้วยเครื่องอัตโนมัตินี้ต้องใช้จำนวนแรงงาน ต้องจ้างคนงาน 2-3 คนขึ้นไป เพื่อ ทำหน้าที่นำผ้าเข้าซักอบผ้า และรีดผ้า ต้องมีการอบรมพนักงานให้รู้จักวิธีใช้เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า และคาดคะเนปริมาณผงซักฟอกที่ต้องใช้ และพิจารณาเลือกเสื้อผ้าที่สีอาจตกออกมา มิฉะนั้นจะเปื้อนเสื้อตัวอื่นในการซักร่วมกัน และจะต้องร้จักวิธีรีดผ้าด้วย

การซื้อวัตถุดิบเครื่องซักผ้าที่นำมาใช้ในธุรกิจนี้ ควรเป็นเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ สามารถซักเสื้อผ้าได้มากกว่า 10 ชุดในคราวเดียวกัน ราคาจึงสูงกว่าเครื่องซักผ้าขนาดเล็ก สำหรับแหล่งซื้อก็สั่งซื้อจากบริษัทผู้นำเข้าเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่มา เครื่องอบผ้าก็เช่นกัน เงื่อนไขการซื้อก็คือมักจะซื้อเงินสด หากต้องการซื้อระบบเงินผ่อน ก็ต้องวางเงินดาวน์แล้วผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ตามแต่จะตกลงกับบริษัทผู้สั่งซื้อ วัตถุดิบอีกประเภทหนึ่งที่สำคัญคือ ผงซักฟอกซึ่งต้องซื้อผงซักฟอกสำหรับเครื่องซักผ้าโดยเฉพาะ เพราะผงซักฟอกธรรมดามีฟองมากเกินไปไม่เหมาะสมที่จะใช้กับเครื่องซักผ้า ดังนั้นจึงต้องสั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

ในกรณีที่ซื้อเงินสด และซื้อในจำนวนที่มากพอก็จะได้ส่วนลดเงินสดจากบริษัทผู้ผลิต ตามอัตราที่ผู้ผลิตตกลงไว้ หากซื้อเงินเชื่อก็จะเป็นผลดีในการนำเงินมาหมุนเวียนก่อนได้ แต่ก็ไม่ได้รับส่วนลดเงินสดทันที ในการสั่งซื้อเงื่อนไขการสั่งซื้อก็แล้วแต่ผู้ผลิตจะกำหนดกระบวนการผลิตรับผ้าซักด้วยมือในบริเวณที่ผ้าสกปรกส่งเข้าเครื่องซักผ้าเข้าเครื่องอบรีดผ้า

การตลาด

ลักษณะของการให้บริการธุรกิจบริการซักอบผ้าด้วยเครื่องอัตโนมัติ เป็นบริการที่ช่วยผ่อนแรงและอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ โดยการใช้เครื่องจักร ทั้งในการซักผ้าและทำให้แห้ง แรงงานที่ใช้จะทำเพียงการรีดผ้า วิธีการจัดจำหน่าย และการตั้งราคา ลูกค้าจะมาใช้บริการเองที่ร้าน แต่อาจมีบริการรับ-ส่ง ผ้าตามบ้าน แต่ต้องให้ความสนใจที่จะไม่ให้มีช้อผิดพลาดในการรับ-ส่งผ้า ซึ่งอาจหาวิธีการเช่นใช้เครื่องหมายต่าง ๆ ที่แตกต่าวกันไป สำหรับแต่ละครอบครัว

ส่วนการตั้งราคานั้นจะพิจารณาจากร้านที่บริการซักอบผ้าโดยใช้เครื่องอัตโนมัติอื่น ๆ และต้องพิจารณาจากต้นทุน มีการคาดคะเนปริมาณผู้ที่จะมาใช้บริการ แล้วทำการคำนวณหาราคาที่เหมาะสม ซึ่งในการให้บริการนั้น มักไต้รับเงินสดจากลูกค้าทันที ปริมาณความต้องการ แนวโน้มความต้องการบริการซักอบผ้าด้วยเครื่องอัตโนมัติจะมีมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้ามีการนำเครื่องผ่อนแรงมาช่วยทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้น

นอกจากนี้สภาพเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก คนต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ทั้งหญิงและชายเพื่อหารายไต้ช่วยเหลือครอบครัวทำให้เวลาที่อยู่บ้านและพักผ่อนน้อยลง บริการซักอบผ้าด้วยเครื่องอัตโนมัติจะช่วยผ่อนแรงคน ด้วยอัตราค่าบริการเพียงไม่มากนักแต่จะทำให้คนมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น

ทำเลที่ตั้ง

เนื่องจากผู้ลงทุนหลายรายมักเล็งเห็นว่าบริการนี้มีแนวโน้มที่จะทำรายได้ดี หากตั้งในทำเลที่เหมาะสม ซึ่งเป็นบริเวณที่คาดว่าจะมีลูกค้ามาใช้บริการมาก ดังนั้นจึงมีร้านค้าประเภทที่ทำธุรกิจซักอบผ้านี้เพิ่มขึ้น ภาวะการแข่งขันระหว่างร้านซักอบผ้าด้วยกันอาจมีไม่มากนัก เว้นเสียแต่จะมาตั้งอย่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน แต่อาจมีธุรกิจอื่น เช่น ผู้รับจ้างซักรับ-ส่งตามบ้าน ซึ่งจะมีกระจายตามหมู่บ้าน แฟลต เป็นคู่แข่งขันโดยตรงของกิจการซึ่งมุ่งตลาดเดียวกัน ที่มีข้อได้เปรียบคือ การรับ-ส่งเสื้อผ้าที่ซักตามบ้าน แต่ข้อเสียเปรียบคือ การซักที่รวมปะปนกับของคนอื่น และรับซักจำนวนมาก ผู้บริโภคยังไม่แน่ใจเรื่องความสะอาด และอาจมีปัญหาการส่งผ้าผิดบ้าน ในขณะที่บริการซักอบด้วยเครื่อง เชื่อถือในด้านความสะอาดเพราะไม่ซักปนกับของคนอื่น

ควรอยู่ในย่านที่มีผู้อาศัยมากเช่น หมู่บ้าน คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ หรือย่านทำเลที่อยู่อาศัยใจกลางเมือง และควรตั้งในที่ที่มีผู้คนสัญจรไปมาได้ง่าย การบริหารและระบบงานที่สำคัญ แม้ว่าจะเป็นระบบการทำงานด้วยเครื่องอัตโนมัติ แต่ก็ควรอบรมพนักงานให้มีความระมัดระวังในการรักษาและใช้เครื่อง และการใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสม

ควรเลือกที่ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าเปัาหมายซึ่งยังไม่มีศูนย์บริการประเภทนี้ ก็จะทำให้กลายเป็นผูริเริ่มกิจการในละแวกนั้น ทำให้มีผู้มาทดลองใช้บริการมากโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน ทำให้อาจจะหันมาทดลองใช้บริการกลุ่มลูกค้า และมีการส่งเสริมการขายกลุ่มลูกค้า มีหลายทำเลด้วยกันนั่นคือครอบครัวที่สมาชิกต้องออกไปทำงานนอกบ้าน โดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ตามหมู่บ้านแถบชานเมืองต้องเสียเวลาในการสัญจรไปมาทำงานในตอนเข้า และในการเดินทางกลับบ้านในตอนเย็น ซึ่งจะเกิดความเหน็ดเหนื่อยมาก จึงยอมเสียเงินเพียงเล็กน้อย เพื่อให้ไต้ความสะดวกสบาย โดยนำผ้ามาซักที่ร้านบริการซักอบผ้านี้

error: Content is protected !!