มารู้จักกับการบริหารงานแบบ Top Down ของจีน

มีผู้อ่านท่านใดทำงานที่บริษัทของญี่ปุ่นบ้างครับ ทราบหรือไม่ครับว่าบริษัทญี่ปุ่นบริหารงานในรูปแบบใด บริษัทญี่ปุ่นนั้นก็จะมืการบริหารจากล่างขึ้นบนแบบ BOTTOM UP ซึ่งในการพัฒนากันในรูปแบบนี้จะจับจุดจากพนักงานที่อยู่ในระดับล่างสุด แล้วจึงค่อยๆ เลื่อนขึ้นมาในระดับบริหาร เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนากันในจุดเล็กเพื่อที่จะไล่ไปหาจุดใหญ่

แต่ผลเสียของการพัฒนางานในรูปแบบ BOTTOM UP นี้ (ผู้อ่านที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นอย่าพึ่งว่าผมนะครับ) มันจะอยู่ที่ตรงว่าพวกที่อยู่ในระดับล่างสุด เขาจะไม่มืดัวอย่างที่ดีในการที่จะกระทำตาม พนักงานในระดับล่างสุดไม่อาจที่จะพัฒนากันให้เป็นไปได้ตามเจตจำนง บางครั้งยิ่งพัฒนาให้ก้าวไปข้างหน้า ก็จะยิ่งเกิดเป็นความไม่ร่วมสนับสนุนกันไปใหญ่ คือ ยิ่งกระทำก็จะยิ่งยํ่าแย่ลง และต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนากันค่อนข้างใช้เวลานาน เนื่องจากพนักงานที่อยู่ระดับล่างสุด พวกเขาจะทำงานโดยการใช้แรงงานกันเป็นหลักเท่านั้น อย่างเช่น ฝ่ายผลิต ที่มีหน้าที่ผลิตอย่างเดียว พวกเขาจะไม่มีหลักการแนวทางแห่งความคิดอันใดเลยแทบทั้งสิ้น มันอาจจะเป็นการเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ หรือดีไม่ดีจะกลายเป็นการต่อต้านกันขึ้นมาซะด้วยช้ำไป ประมาณว่า เค้าอยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้ว จะให้เค้ากระเถิบขึ้นไปไหน

เพราะฉะนั้นการทำเช่นนั้นก็สามารถสื่อความได้ว่ามันเป็นการแก้ไขกันอย่างไม่ถูกจุด หรือไม่ได้ใช้หลักใช้คนให้ถูกกับงาน โดยเฉพาะทางด้านของความเชื่อถือ ซึ่งเมื่อหากว่าได้มีการพัฒนากันไปแล้ว ผู้บริหารงานที่อยู่ในระดับสูงนั้นแน่ใจกันแล้วหรือว่าจะให้ความเชื่อถือพนักงานทีอยู่ในระดับล่างสุด จะยินยอมรับความคิดเห็นของพวกเขาอย่างนั้นหรือ? พวกเขาจะได้รับความเชื่อถือจากผู้บริหารงานกันคนละกี่เปอร์เซ็นต์

มาว่ากันถึงฝั่งของจีนบ้าง ชาวจีนจะมีการบริหารงานกันกันในแบบที่ว่าพัฒนาจากล่าง TOP DOWN โดยมีผู้บริหารงานทีอยู่ในระดับสูงคอยควบคุมการพัฒนาของเหล่าพนักงาน รวมทั้งผู้บริหารงานทีอยู่ในตำแหน่งหน้าที่เดียวกัน คือจะมีการพัฒนากันที่ในระดับสูงสุดก่อน เพื่อที่จะได้ให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกน้อง ทำให้เกิดเป็นความเชื่อถือกันเองขึ้นมาให้ได้เสียก่อน พอทำได้สำเร็จแล้ว ก็ค่อยๆ สร้างการพัฒนาให้กับพนักงานในระดับสูง แล้วจึงค่อยสร้างการพัฒนาลงมาจนถึงพนักงานในระดับกลาง และระดับล่าง สุดลดไหล่ลงมาตามลำดับ

เมื่อเทียบการบริหารกันแล้ว ของทางจีนอาจจะง่ายกว่าของทางญี่ปุ่นนะครับ และมันก็ยังช่วยประหยัดเวลาในการที่จะเรียนรู้กันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย และการพัฒนาความเชื่อถือในตัวของแต่ละบุคคล ผู้บริหารงานในระดับสูง เมื่อท่านได้เป็นต้นแบบแล้วก็ขอให้นำความสามารถในการพัฒนาพนักงานที่อยู่ในทุกระดับชั้นให้ได้มีความเจริญไปในทางที่ดีคล้อยตามกันไป ดั่งเป็นเงาที่คอยติดตามตัวไปตลอดทุกระยะเวลา ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ให้ความเสมอภาคกับทุกคน โดยเฉพาะการพัฒนาในความเชื่อถือและความเชื่อมั่นที่พวกเขามีให้กับผู้บริหารงานในระดับสูงนั้น มันจะเป็นการสร้างรอยติดตราตรึง จนกลายเป็นอุปนิสัยแห่งความเชื่อมั่นที่ดีมากยิ่งขึ้น และพวกเขาเหล่านั้นจะเข้าใจในการทำงานได้กันเป็นอย่างดีได้อีกต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าครับ

error: Content is protected !!