เงินทองของมีค่าต้องใส่ใจในการหาในการเก็บ

คนที่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต คือ คนที่รู้ฅุณค่าของเงิน เงินทองเป็นสิ่งที่เราทุกคนต่างต้องดิ้นรนให้ได้มา ด้วยหนึ่งมันสมอง สองมือ และสองเท้า กว่าจะได้เงินมาแสนลำบาก และการจะเก็บมันไว้กับตัวก็แสนยาก เมื่อวิถีของชีวิตไม่ได้มีเพียงแค่การแสวงหาและเก็บไว้ ตราบใดที่ชีวิตยังต้องพึ่งพาปัจจัยเพื่อความอยู่รอด ที่ไม่ใช่จะมีแค่อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคอย่างอดีต ปัจจุบนนี้ยังมีเรื่องของการเดินทาง และการติดต่อสือสารเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตอีกด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นเหตุลดทอนรายได้ให้กลายเป็นรายจ่ายอันมากมาย จนทำให้คนปกติต้องกลายมาเป็นโรค “ชักหน้าไม่ถึงหลัง” กันเป็นแถว

โดยเฉพาะคนที่มีรายได้ประจำแน่นอนอย่างมนุษย์เงินเดือน ซึ่งมีผลตอบแทนตายตัวครอบคลุมชีวิตความเป็นอยู่ ให้อยู่ได้ตลอดเดือนในยุคข้าวของแพงจนต้องรัดเข็มขัดกันให้แน่นหนายิ่งกว่าเวลาขึ้นเครื่องเล่นในสวนสนุกเสียอีก ค่าครองชีพก็วิ่งตามราคาน้ำมัน แต่เงินเดือนกลับไม่ขึ้นตามแต่อย่างใด หรือไม่ก็ต้องแขวนชีวิต รอคอยไปถึงสิ้นปีจึงจะได้ปรับเงินเดือนขึ้นสักที หากโชคไม่ดีเจ้านายมองไม่เห็นผลงานก็ต้องทนก้มหน้าแบกรับผลตอบแทนที่สวนกระแสค่าครองชีพกันต่อไป

หนทางแห่งความอยู่รอดไม่ได้มีเพียงแค่วันนี้ เมื่อชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปบนเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการเงิน การจะใช้จ่ายอะไรจำเป็นต้องคำนึงถึงพรุ่งนี้ที่รออยู่ด้วยว่าจะเป็นเช่นไร ตัวเราจะกลายเป็นภาระให้แก่ลูกหลานหรือสังคมหรือไม่ในยามแก่เฒ่าจะ กินอยู่หลับนอนที่ไหนจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

วันนี้ยังมีเรี่ยวแรงทำมาหากินได้อยู่ เงินทองที่หาได้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการนำพาชีวิตให้ทิ้งห่างจากการเป็นภาระให้สังคม และคนรอบข้าง การวางรากฐานที่ดีให้อนาคตควรเริ่มจากการเก็บออม และรู้คุณค่าของเงินที่หามาได้ หรืออาจจะพูดเป็นภาษาทางการได้ว่า “การจัดการกับเงินเป็นเรื่องการวางแผนการเงินของตัวเองในปัจจุบันอย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดผลตามที่คาดหวังเอาไว้ในอนาคต” ซึ่งต้องเกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงการออมเงิน การลงทุน การกู้ยืม และการป้องกันความเสียงทางการเงิน ซึ่งเทคนิคที่ จะนำพาไปส่ความสำเร็จในการใช้เงิน คือ

– การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ฉลาดชื้อ ฉลาดใช้ อย่างมีวินัย อย่าใช้เกินตัว
– การเก็บออม ออมอย่างสมํ่าเสมอ ให้พอใช้ตามสมควรทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต
– การลงทุน สร้างฐานะแบบไม่โลภ ลงทุนแล้วยังกินอิ่มนอนหลับ สุขภาพจิตดี
– การกู้ยืม เอาเงินในอนาคตมาใช้ก่อนเท่าที่จำเป็น จัดการกับหนี้ก่อนที่หนี้จะจัดการคุณ
– การป้องกันความเสียงทางการเงิน มีเงินเหลือก็ควรเผื่อไว้บ้าง

ถ้าคุณสามารถทำได้ตามขั้นตอนเหล่านี้อยู่ก่อนแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณเข้าใกล้ความสำเร็จในการใช้เงินอย่างมีเป้าหมาย แต่ถ้ายังทำไม่ได้สักข้อ หรือทำได้ดีเพียงบางข้ออย่างการชำนาญในการกู้ยืม หรือทำบัตรเครดิต ผมคงต้องรบกวนให้คุณอ่านในเว็บ Millionaire Academy ต่อ แล้วคุณจะพบว่าการเป็นคนมีเงินได้นั้น ยากนิดเดียว (ไม่ใช่ไม่ยากนะครับ) เพียงแค่เปลี่ยนวิธีคิด หรือวิถีชีวิตในบางแง่มุมเท่านั้น!!

error: Content is protected !!