คุณสมบัติ 45 ประการที่ทำให้คุณมีสิทธิ์ตกสัมภาษณ์งาน

นี่คือคุณสมบัติ 45 ประการที่จะทำให้คุณมีสิทธิ์ตกสัมภาษณ์งานได้ มีอะไรเรามาดูกันเลย

1.ขาดความสำรวม หลุกหลิก ไม่มีสัมมาคารวะ
2.วางท่าเกินไป มีท่าที่เหยียดหยามผู้อื่น
3.มีความมั่นใจในความสามารถของตนเองมากเกินไป
4.โต้แย้งในทุกๆ เรื่อง ไม่ยอมรับเหตุผลผู้อื่น
5.เป็นคนยอมรับมากเกินไป เห็นคล้อยตามในทุกเรื่อง ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง
6.เล่าเรื่องราวของตนเองไม่ได้ หรือเล่ากระท่อนประแท่นไม่ปะติดปะต่อ
7.ชอบพูดคำสบถ ภาษาแสลง
8.ไม่มีแผนงานชีวิตของตนเอง
9.ไม่กล้าตัดสินใจ จิตใจโลเล
10.เป็นคนเฉื่อยชา ประเภทอะไรก็ได้
11.ไม่มีความคิดริเริ่ม
12.ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
13.คะแนนการเรียนอ่อนมาก
14.มุ่งเรื่องเงินเดือน
15.อยากทำงานตำแหน่งสูงๆ ชอบทำงานสบาย
16.ปกปิดเรื่องราวบางอย่าง
17.ไม่สนใจเรื่องราวใดๆ รอบตัว
18.ไม่มีไหวพริบ
19.ขาดความเป็นผู้ใหญ่
20.โมโหฉุนเฉียวง่าย
21.มองโลกในแง่ร้าย
22.ดูเป็นคนห่อเหี่ยว ไม่มีชีวิตชีวา
23.ไม่รู้จักกาละเทศะ
24.ไม่สบตาผู้สัมภาษณ์เลย
25.ชีวิตครอบครัวไม่มีความสุข
26.ไม่ถูกกับบิดา มารดา ญาติพี่น้อง
27.กรอกใบสมัครเลอะเทอะ
28.แต่งกายไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม
29.มารับการสัมภาษณ์เล่นๆ หรือมาตามคำชวนของเพื่อน
30.ต้องการทำงานเพียงช่วงสั้นๆ
31.เส้นตื้น ขำในทุกๆ เรื่อง
32.ตอบคำถามเรื่องวิชาการที่เรียนมาไม่ได้
33.อวดรู้จักคนใหญ่ๆ โตๆ
34.ใช้เวลาส่วนมากดูภาพยนต์ เที่ยว
35.ไม่ถามอะไรเกี่ยวกับงานเลย ถามแต่เงินเดือน กับวันหยุด
36.ตอบคำถามไม่ตรงประเด็น ไม่ชัดเจน
37.ขาดคุณธรรม
38.เป็นคนฟุ่มเฟือย
39.ไม่รู้จักบริษัทเลย
40.เน้นแต่ทฤษฎี ไม่เห็นคุณค่าของประสบการณ์
41.มีความเห็นรุนแรง
42.สนใจทำงานบริษัทใหญ่ๆ
43.ตีนไม่ติดดิน หยิบโหย่ง
44.ไม่สนใจในการร่วมทำกิจกรม
45.ดูถูกเจ้านายคนก่อนๆ

ฉะนั้นเมื่อเวลาเราไปสัมภาษณ์งานให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้นะครับ เราจะได้ไม่ตกสัมภาษณ์งาน และมีสิทธิ์ได้เข้าไปทำงานครับ

error: Content is protected !!