10 คำแนะนำ การสัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์

สำหรับท่านที่จะให้สัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์ ควรอ่านคำแนะนำ 10 ประการในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ไว้ดังนี้

1. ให้เขียนหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในจดหมายแนะนำตัวและจดหมายสมัครงาน

เป็นอันดับแรกและสำคัญที่สุด ผู้สมัครหลายคนมักจะลืมหรือมองข้ามสิ่งนี้ไป ซึ่งอาจทำให้พลาดโอกาสในการถูกเลือกไปอย่างน่าเสียดาย หากเป็นไปได้ ผู้สมัครควรระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้สะดวก

2. การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านควรตระหนักอยู่เสมอ ถ้าท่านส่งใบสมัครงานหรือเพิ่งจะส่งจดหมายแนะนำตัวไปท่านจะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ คงไม่แปลกที่การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์อาจหยุดชะงัก เนื่องจากผู้สมัครจำชื่อบริษัทที่ได้สมัครไปไม่ได้ ท่านควรเก็บราบละเอียดของการสมัครงานทั้งหมดไว้ รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ ผู้ติดต่อและสำเนาในสมัครงาน

3. ท่านต้องอยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมจะให้สัมภาษณ์

หากท่านได้รับโทรศัพท์จากบริษัทที่ได้สมัครไว้ ควรตระหนักอยู่เสมอว่า ท่านอยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมจะให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์โดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่อาจทำให้การสัมภาษณ์ของท่านล้มเหลว จะเป็นการดีหากแจ้งกับผู้สัมภาษณ์ว่าท่านจะโทรกลับไปอีกครั้งเมื่ออยู่ในที่ที่เป็นส่วนตัวหรือที่ที่เหมาะแก่การให้สัมภาษณ์

4. การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เป็นการประเมินความสนใจ

การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ส่วนใหญ่เป็นวิธีที่ทางบริษัทใช้ในการประเมินความสนใจของผู้สมัครตำแหน่งดังกล่าวและคิดว่าความรู้ ความชำนาญ คุณสมบัติและประสบการณ์ของท่านเหมาะสมกับงานนั้นๆ อย่างไรบ้าง

5. พูดให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายที่สุด

ความประทับใจแรกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผู้สัมภาษณ์ไม่สามารถเห็นรูปลักษณ์ต่างๆ เช่น การแต่งกาย กิริยาท่าทาง การแสดงออกและการสบตาซึ่งปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ สิ่งที่สำคัญที่สุด การที่จะดึงดูดความสนใจของผู้สัมภาษณ์และแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นคนฉลาดและเหมาะสมกับงานอย่างแท้จริง ท่านควรจะพูดให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายที่สุด ไม่ควรปล่อยให้การสัมภาษณ์หยุดชะงักด้วยการเงียบ ซึ่งทำให้เกิดความอึดอัดแก่ผู้ร่วมสนทนา หากท่านต้องการเวลาสำหรับคิดคำตอบ ควรบอกให้ผู้สัมภาษณ์ทราบว่าท่านกำลังใช้ความคิด

6. ควรตอบคำถามอย่างฉะฉาน

เนื่องจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ไม่สามารถสื่อสีหน้า หรือท่าทางของผู้สมัครได้ ท่านควรสื่อบุคลิกของท่านผ่านทางโทรศัพท์ให้ได้มากที่สุด ควรปรับน้ำเสียงและความดังของเสียงให้เหมาะสม ไม่ควรพูดจากำกวม ไม่ควรพูดแบบถามคำตอบคำและเลือกที่เล่าแต่เรื่องของตัวเอง ผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้ที่จะถามคำถามเพื่อที่จะรู้จักท่านให้มากที่สุด ดังนั้นอย่าทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึก เหนื่อยหรือเบื่อด้วยการกระทำดังกล่าว ทุกคำพูดจะต้องตรงประเด็น ไม่ควรพูดนอกเรื่อง หลักการพูดที่ดีคือควรเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังในเวลาเดียวกัน

7. ประเมินความสามารถและทักษะในการใช้โทรศัพท์ของท่าน

การใช้โทรศัพท์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับงานส่วนใหญ่ ผู้สัมภาษณ์จะประเมินความสามารถและทักษะในการใช้โทรศัพท์ของท่าน หากเปรียบว่าการหลีกเลี่ยงการสบตา และท่าทาง ที่ลุ่มลาม ทำให้ท่านไม่ประสบความสำเร็จในการสอบสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ก็เหมือนกับการเตรียมตัวที่ไม่พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ อาจทำให้ท่านพลาดโอกาสในงานนั้นๆ ได้เช่นเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงการไอ หายใจแรงๆ หรือถอนหายใจ ควรจัดเรียงคำพูดในการตอบคำถามให้ดีที่สุด โดยหลีกเลี่ยงการพูดพึมพำหรือหัวเราะ แสดงให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกมั่นใจว่า ท่านสามารถเป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อกับลูกค้า หรือตัวแทนต่างๆ ทางโทรศัพท์ได้

8. ต้องเป็นตัวของตัวเอง

ในการสัมภาษณ์ไม่ว่าจะครั้งไหนก็ตาม ต้องเป็นตัวของตัวเอง ผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับ คนที่พูดโทรศัพท์แบบเป็นตัวของตัวเอง หากท่านทำตัวตามสบาย ท่านจะสามารถแสดงความเป็นตัวเอง และความกระตือรือร้นของท่านออกมาได้ ซึ่งก็เกินพอแล้วสำหรับการที่จะผ่านไปสู่การคัดเลือกในขั้นต่อไป

9. ควรรู้สึกผ่อนคลาย

ในตอนท้ายของการสัมภาษณ์ ควรรู้สึกผ่อนคลายกับการถามคำถามของผู้สัมภาษณ์เกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามไม่ควรตั้งคำถามเกี่ยวกับเงินเดือน การฝึกงาน วันหยุด หรือวันเริ่มงาน ผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ถือว่า การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ คือการสัมภาษณ์รอบแรก ควรเก็บรายละเอียดในการสนทนาไว้เพื่อเตรียมตัวสำหรับ การพบปะกันในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป

10. สอบถามความคืบหน้าการสัมภาษณ์งาน

หลังการสอบสัมภาษณ์ หากท่านไม่ได้รับข่าวคืบหน้าจากทางบริษัทภายใน 1-2 อาทิตย์ สามารถโทรศัพท์ไปยังบริษัทเพื่อสอบถามความคืบหน้า หากท่านได้รับการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ครั้งต่อไป ควรเขียนรายละเอียดต่างๆ ไว้และพูดถึงมันอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ หรือความเคลือบแคลง อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

error: Content is protected !!