9 ข้อควรรู้ จรรยาบรรณของพนักงานขาย

จรรยาบรรณของพนักงานขาย
 

พนักงานขายเป็นอาชีพที่มาแรงมากในขณะนี้ เพราะสินค้าจะต้องมีตัวช่วยในการส่งเสริมการขาย ซึ่งสินค้ากับพนักงานขายถือเป็นสิ่งคู่กัน หรือเรียกได้ว่าขาดกันไม่ได้ หน้าที่ของพนักงานขาย คือ การขายสินค้าโดยมีเป้าหมายในการขายให้สามารถขายได้มากที่สุด หรืออาจจะมียอดขายที่ทางบริษัทได้ตั้งเอาไว้ ซึ่งข้อนี้อาจทำให้พนักงานขายบางคนคำนึงถึงยอดขายมากกว่าจรรยาบรรณของพนักงานขายที่ดีไป ดังนั้นคนที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่อาชีพพนักงานขายควรรู้จรรยาบรรณของพนักงานขาย โดยมี 9 ข้อควรรู้ดังต่อไปนี้

1. มีวาจาที่สุภาพ

พนักงานขายควรมีวาจาที่สุภาพ พูดจาไพเราะน่าฟัง ใช้คำพูดในแง่บวกน่าฟัง เพราะพนักงานขายจะต้องสื่อสารกับลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า ดังนั้นการพูดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อพนักงานขายไม่ว่าจะขายสินค้าประเภทใดก็ตาม และอีกสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือจรรยาบรรณของพนักงานขายในเรื่องการพูด คือการพูดนั้นสามารถนำมาซึ่งยอดขาย หากพนักงานขายใช้คำพูดที่ดีไพเราะน่าฟัง และนำเสนอน่าฟัง แต่หากพูดไม่ดีก็นำมาซึ่งความไม่ประทับใจของลูกค้าได้เช่นกัน

2. ไม่หลอกลวงลูกค้า

จรรยาบรรณของพนักงานขายที่ดี คือ การไม่หลอกลวงลูกค้าอย่างเด็ดขาด โดยพนักงานขายหลายท่านที่คำนึงถึงแต่ยอดขาย มักหลงลืมจรรยาบรรณในข้อนี้ไป ดังนั้นจึงไม่ควรหลอกลวงลูกค้าด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การไม่พูดความจริงเกี่ยวกับสินค้าที่ขาย เช่น ทำมาจากวัสดุชั้นดีที่แข็งแรง แต่ความจริงเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพสูงนัก หรือวิธีอื่นๆ ที่ไม่กล่าวความจริงให้ลูกค้าทราบ

3. ไม่โฆษณาเกินจริง

การโฆษณาเกินจริง เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง และการโฆษณาสินค้าตามความเป็นจริงเป็นจรรยาบรรณของพนักงานขายอีกข้อหนึ่ง ซึ่งการโฆษณานั้นจะสร้างความเชื่อให้กับลูกค้าว่าสินค้านั้นมีคุณภาพตามที่พนักงานขายให้ข้อมูลกับลูกค้า ลูกค้าจะให้ความเชื่อถือกับพนักงานขายมากที่สุด เพราะพนักงานขายจะต้องเป็นคนที่ทราบข้อดี และข้อเสียของสินค้านั้นๆ มากที่สุด ดังนั้นคุณควรจะให้รายละเอียดข้อมูลของสินค้าที่เป็นความจริงมากกว่าการโฆษณาเกินจริง

4.มีความจริงใจ

พนักงานขายที่ดี และมีจรรยาบรรณควรมีความจริงใจในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้ม และคำทักทายที่จริงใจ ให้ความสำคัญกับลูกค้าราวกับว่าเป็นคนพิเศษ และมีความจริงใจในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ความจริงใจเป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือ และเชื่อมให้พนักงานขายกับลูกค้าใกล้กันมากขึ้น ซึ่งความสนิทใจของลูกค้าจะทำให้เกิดการขายสินค้าได้ ดังนั้นพนักงานขายควรมีความจริงใจในการขายสินค้า

5.มีความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์ของพนักงานขายช่วยทำให้คุณได้ใจลูกค้า และได้ยอดขายในการขายสินค้าด้วย ความซื่อสัตย์ในที่นี้คือความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้าของคุณ เหมือนกับการให้ความจริงใจ แต่ความซื่อสัตย์ คือ ความซื่อสัตย์ในคำพูดของคุณในฐานะพนักงานขาย ต้องมีความรับผิดชอบในคำพูดทุกคำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการซื้อสินค้าของคุณทุกชิ้น และที่สำคัญความซื่อสัตย์ยังนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือในสินค้า และพนักงานขายด้วย

6. เสนอขายสินค้าดี มีคุณภาพ

ใครๆ ก็ชอบของดี ดังนั้นพนักงานขายที่ดี และมีจรรยาบรรณควรจะเสนอขายสินค้าที่ดีมีคุณภาพสูง เพราะของดี มีคุณภาพ จะทำให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าของคุณ และติดตามซื้อสินค้าของคุณซ้ำ ของดี คือ ของที่มีคุณภาพ และราคาเป็นที่น่าพึงพอใจ ไม่ถูก หรือแพงจนเกินไป และมีระบบการใช้งานที่ง่าย หรืออื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ของที่ดีไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง หรือราคาสูงเสมอไป แต่ของดีที่พนักงานขายควรแนะนำให้กับลูกค้าทุกคนคือของที่มีคุณภาพ และตรงกับการนำไปใช้งานของลูกค้าด้วย

7. มีการบริการที่ดี

พนักงานขายที่มีจรรยาบรรณควรมีบริการที่ดีตั้งแต่เริ่มการขาย และหลังการขาย หลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว บริการที่ดีคือการให้ความสนใจกับลูกค้าทุกคนเท่ากัน และติดตามสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงการให้บริการหลังการขาย ด้วยการแนะนำการใช้งานที่ถูกต้อง หรือมีสินค้าใหม่ หรือมีโปรโมชั่นใหม่ๆ เพื่อนำเสนอขายสินค้าต่อๆ ไป

8. ฟังความต้องการลูกค้า

พนักงานขายที่ยึดถือจรรยาบรรณควรรับฟังความต้องการของลูกค้าก่อน โดยการสอบถามความต้องการของลูกค้า เพื่อพนักงานขายจะได้เสนอขายสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ความต้องการของลูกค้าแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน พนักงานขายควรทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคนเพื่อจะได้เสนอขายสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าคนนั้นๆ

9. แก้ไขปัญหา

การช่วยในการแก้ไขปัญหาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับสินค้าที่พนักงานขายได้เสนอขายให้กับลูกค้า ในขั้นตอนการแก้ปัญหาของสินค้าถือว่าเป็นบริการหลังการขายอย่างหนึ่ง ซึ่งพนักงานขายจะต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่มีข้อบกพร่องด้วย เพราะการขายสินค้าถือเป็นความรับผิดชอบหนึ่งของพนักงานขาย ดังนั้นเมื่อลูกค้าประสบปัญหา พนักงานขายที่ดีมีจรรยาบรรณจะต้องให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาจนลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

สรุป

การจะทำอาชีพใดก็ตามจะต้องมีจรรยาบรรณในอาชีพ และโดยเฉพาะอาชีพพนักงานขาย ต้องมีจรรยาบรรณในอาชีพอย่างสูงมาก เพราะพนักงานต้องขายสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งสินค้านั้นจะต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด และขายของดี มีคุณภาพ และผลพลอยได้ของการขายของดี มีคุณภาพ อีกอย่างก็คือการกลับมาซื้อสินค้าซ้ำนั่นเอง

error: Content is protected !!