Event Marketing คืออะไร

ในปัจจุบันนี้ผู้ที่ทำอาชีพนักการตลาด ต่างต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปไปตลอดตามยุคตามสมัย ทำให้ต้องคิดค้น หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้กันกับเหตุการณ์

ซึ่งในบทความนี้ ผมก็จะขอนำเสนอเรื่อง Event Marketing คืออะไร เรามาเริ่มไปทำความรู้จักกับ Event Marketing กันดีกว่าครับ

Event Marketing ถ้าแปลตรงๆ เลยจะแปลว่า การทำการตลาดเชิงกิจกรรม หรือ สื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมซึ่งผมก็จะขอขายความของคำศัพท์ทางการตลาดคำนี้เพิ่มเติมนะครับ

Event marketing นับว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการตลาดที่นับได้ว่า เป็นการตลาดแบบเชิงรุก โดยอาศัยการ Push Strategy หรือการผลักสินค้า และบริการเข้าไปถึงตัวกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการทำกิจกรรรม สัมมนา หรือแม้กระทั่งการจัดแสดงสินค้าตามงานต่างๆ ในทุกเทศกาล แต่ก่อนอื่น ถ้าเราจะเริ่มวางแผนลงมือทำการตลาดแนวนี้ จะต้องเข้าใจหลักของวิธีการนี้เสียก่อนว่า การทำการตลาดเชิงกิจกรรมหรือ Event Marketing ถึงแม้ว่าจะเป็นการตลาดเชิงรุกนั้น แต่เราก็สามารถปรับลดความเข้มข้นของการขายได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของกิจกรรมที่เข้าร่วม หรือลักษณะของผู้ร่วมกิจกรรม

หากหยิบยกกระแสการตลาดต่างๆ ภายในประเทศไทย มาวิเคราะห์วิธีการเดินตลาดในรูปแบบนี้ของแบรนด์ใหญ่ๆ ทั่วประเทศนั้น ก็สามารถสอดส่องได้ตาม งานมอเตอร์โชว์ งานไทยเที่ยวไทย หรืองานอีเว้นท์ต่างๆ ที่มีแทบทุกเดือน ตัวอย่างเช่น ในงานเปิดตัวเปิดตัวสินค้าสำหรับเด็กที่ห้างสรรพสินค้า ที่มีการนำเอาตัวการ์ตูน หรือตัวมาสคอตประจำแบรนด์มาให้เด็กๆ ได้ถ่ายรูป พร้อมทั้งแจกสินค้าของแบรนด์เรา ก็นับว่าเป็นการดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาร่วมกิจกรรม โดยแฝงการสอดแทรกแบรนด์ของตนเข้าไปในกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว หรือจะเป็นการออกบูทขายของในงานไทยเที่ยวไทย ที่รูปแบบงานก็จะเน้นไปยังการขายเป็นหลัก ผู้เข้าร่วมการออกกิจกรรมก็ต่างขนโปรโมชั่นโหมทำราคาลด แลก แจกแถมเป็นหลัก

ดังตัวอย่างที่หยิบยกมานั้นก็แสดงให้เห็นว่า รูปแบบของการจัดกิจกรรมนั้นไม่ตายตัว แต่หากวิเคราะห์กันจริงๆ แล้ว Event Marketing จะสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้

– กิจกรรมที่เลือกเข้าร่วม จะต้องมีความสอดคล้อง และตรงกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอ ดั่งเช่น ธุรกิจโรงแรม และทัวร์ ก็ควรเลือกออกงานไทยเที่ยวไทย
– ความชัดเจนในการนำเสนอแบรนด์ จะต้องชัดเจน ไม่หลบอยู่ตามมุมของกิจกรรม เพื่อสร้างความตราตรึง และเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้
– การประชาสัมพันธ์งาน ต้องมีความชัดเจน และกระจายถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วถึง และควรพิจารณาจากสื่อที่กลุ่มลูกค้า กลุ่มเป้าหมายของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต นิตยสาร หรือสื่อการตลาดต่างๆ
– รูปแบบของกิจกรรมไม่ควรมีแต่การนำเสนอเพียงฝ่ายเดียว การกระตุ้น และการตอบสนอง ระหว่างผู้จัดกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ควรจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น ควรจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูล และสอบถามกระตุ้นผู้เข้าร่วมอยู่ตลอดเวลาแต่กระนั้นก็ไม่ควรใช้วิธีเชิงรุก จนเกิดความรำคาญกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจนเกิดไป
– ควรมีการตั้งเป้าหมาย และคาดหวังไว้ ถ้าหากเป็นงานที่เน้นการขาย ก็ควรสร้างเป้าของยอดขายนั้น หรือหากเป็นเพียงกิจกรรมที่ต้องการนำเสนอ ก็ควรตั้งเป้าหมายของผู้ร่วมงานไว้ ว่าน่าจะมีจำนวนผู้เข้าร่่วมงานเท่าไหร่ เพื่อวิเคราะห์ และประเมินผล ก่อนจะนำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การตลาดเชิงกิจกรรม หรือ Event Marketing ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ เนื่องมาจากลูกค้าในปัจจุบันมีความแตกต่างกันมากขึ้น ทั้งในไลฟ์สไตล์ หรือกิจกรรมในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงวิธีการรับสื่อ บางท่านรับสื่อจากอินเตอร์เน็ต บางท่านรับสื่อจากโทรทัศน์ ทำให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มต่างมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปมากขึ้น การจัดอีเว้นท์จึงเข้ามามีบทบาทตรงนี้แทน เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ทำให้สนองความต้องการได้อย่างแท้จริง ถึงแม้ว่ากลุ่มลูกค้าจะเล็กลง แต่ถ้าเข้าถึงลูกค้าตัวจริงได้ ก็ย่อมเพิ่มโอกาสในการขายได้ดีกว่า

สรุป

สรุปแล้วการจัด Event Marketing เป็นที่นิยมในการใช้สร้างกระแสให้กับแบรนด์ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นมานี้ ก็เพื่อเป็นการดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มาเจอกับสินค้าของเรา ซึ่งสามารถทำได้ทั้งเป็นกิจกรรมภายในองค์กร กิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อแนะนำสินค้า เพื่อตอกย้ำความสัมพันธ์กับลูกค้า การออกร้านเพื่อการประชาสัมพันธ์ การบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของแบรนด์ ด้วยการจัดประกวด การจัดการแข่งขัน การจัดงานฉลองความสำเร็จ หรือวันครบรอบต่างๆ การทำแรลลี่ การจัดงานสัมมนา ซึ่งไม่ว่ากิจกรรมนี้จะถูกจัดขึ้นด้วยเหตุใดก็ตาม ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ภาพลักษณ์ของแบรนด์ จะถูกถ่ายทอดผ่านรูปแบบของการจัดงาน การตกแต่งสถานที่ รวมไปถึงบรรยากาศของงาน ที่สร้างขึ้นมาด้วยกิจกรรมในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม Event Marketing จึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เป็นจุดเด่นหลักในปัจจุบันนี้ ทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มีโอกาสสัมผัสกับสินค้าอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

error: Content is protected !!