Online Marketing คืออะไร

Online Marketing
 

ในกระแสโลกยุคปัจจุบันที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าโลกของเราตอนนี้กำลังถูกขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีมากมาย การพัฒนาและวิวัฒนาการเข้าสู่ยุคที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอยู่เคียงข้าง บางครั้งเพียงแค่สามารถขยับนิ้วนิดเดียวก็ได้สิ่งของที่ต้องการแล้วนั้น และหนึ่งในเทคโนโลยีนั้นก็คือ “Online” โลกที่ซึ่งมีแทบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆ ซื้อขายสินค้าหรือแม้กระทั้งความรักก็ยังสามารถหาได้จากโลกอินเตอร์เน็ต “ที่ Online อยู่ตลอดเวลานี้

ในเมื่อพฤติกรรมการซื้อขายและการบริโภค การใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมเปลี่ยนไป การตลาดก็จะต้องมีการวิวัฒนาการตามเช่นกัน เพื่อนตอบสนองและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ และ “Online Marketing” ไม่ใช่เพียงแต่ซื้อขายของออนไลน์ดั่งในยุคเก่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในปัจจุบัน แนวคิดการทำตลาดแบบ “Online Marketing” ถูกคิดค้นและสร้างต่อยอดมามากมายเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการผู้รับการสื่อสารนี้

ดังเช่นการทำตลาดแบบ “Search Engine Marketing” หรือการทำการตลาดผ่านการค้นหาข้อมูล “Search Engine” โดยเน้นหลักไปที่การผูกเชื่อมโยงเข้ากับยักษ์ใหญ่อย่าง Google.com โดยการอาศัยแนวคิดง่ายง่ายนั้นก็คือเพียงหาคำใดในช่องการค้นหา สินค้าที่เกี่ยวกับหัวเรื่องนั้นก็จะติดขึ้นมาจากการค้นหานั้นด้วย ถือว่าการเลือกใช้การตลาดแบบ SEO นี้เป็นอีกช่องทางที่เข้าตรงสู่กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงอีกวิธีหนึ่ง

หรือแม้กระทั่งการทำตลาดบนโลกสังคม Online อย่าง Social Network ที่แทบทุกเวลาทุกนาทีจะมีผู้ใช้บริการบนโลกออนไลน์อยู่ตลอดเวลาและประเทศไทยของเราเองนั้นก็นับว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกที่มีผู้อาศัยอยู่บนโลกออนไลน์เยอะมากเช่นกัน และรวมไปถึงปัจจัยอัตราการใช้งานผ่านมือถืออย่าง Smart Phone ที่มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ที่ใช้บริการโลก Social Network นั้นเลือกการใช้บริการผ่าน Smart Phone เพื่อเข้าสู่เว็บสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram, และ Line ทำให้ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นแนวทางอันดีที่จะเลือกใช้การตลาดช่องทางนี้ให้ประสบความสำเร็จ

จากปัจจัยที่ถูกหยิบยกมานั้นแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมของผู้ซื้อเปลี่ยนไปมากมายแต่ มากกว่าร้อยละ 60 ของผู้ที่ต้องการสินค้าหรือบริการสักหนึ่งชิ้นการเลือกใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเพียงแหล่งข้อมูลคล้ายดั่ง Show room เพื่อเข้าถึงข้อมูลของสินค้าชิ้นและ เมื่อได้สินค้าที่ถูกใจแล้วนั้นก็ยังกลับไปใช้บริการตาม Shop ต่างๆเช่นเดิม และกระแสนิยมเช่นนี้แสดงชัดให้เห็นว่า “การแสวงหาลูกค้า และประสบความสำเร็จบนการขายของออนไลน์นั้น” สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุดนั้นก็คือข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ยิ่งอ่านทำความเข้าใจได้ง่าย ยิ่งมีประโยชน์และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ให้บริการข้อมูลอีกด้วย

error: Content is protected !!