Direct Marketing คืออะไร

ปัจจุบันการสื่อสารถูกผนวกเข้าการทำการค้าการตลาดแบบแยกกันไม่ออก ไม่ว่าจะเป็นตะโกนขายของอยู่หน้าร้านค้าแผงลอยหรือจะเป็นเดดินแจกใบปลิวตามสี่แยกมุมเมืองต่างๆแม้กระทั่งการโพสข้อมูล ข้อความตามเว็บบอร์ดชื่อดังก็นับว่าเป็นการสื่อสารการตลาดทั้งสิ้น และการสื่อสารการตลาดนี้สามารถแยกออกเป็นสองฝั่งได้อย่างชัดเจนและนั่นก็คือ ทางตรงและทางอ้อมแต่สิ่งธุรกิจและผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือการทำ “Direct Marketing” หรือการทำการตลาดทางตรง

Direct Marketing ในยุคปัจจุบันถือว่าเครื่องมือและช่องทางในการเข้าหากลุ่มผู้บริโภคได้มากมายแต่ประเด็นหลักของการตลาดรูปแบบนี้ก็คือ “การต้องการการสนองของผู้ส่งสารและผู้รับสารผ่านข้อมูลและสื่อที่ส่งไปทันที” ซึ่งปัจจัยหลักที่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนการตลาดในรูปแบบนี้ก็คือ ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และสารที่ส่งออกไป และสามปัจจัยนี้นี่เองที่จะเข้ามาชี้เป็นชี้ตายได้ว่าการทำการตลาดจะประสบความสำเร็จหรือไม่

ทางฝั่งผู้ส่งสารหรือผู้ประกอบการนั้นสิ่งที่จะต้องคำนึงและให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือ ขบวนการที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยอาจจะคำนึงจาก 5 ขั้นตอนดังนี้

– ควรเริ่มต้นจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลให้ชัดเจนเสียก่อนว่าใครคือกลุ่มลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย
– ต่อมาควรรวบรวมฐานข้อมูลและสิ่งที่ต้องการจะนำเสนอ ความถูกต้อง ความเป็นอัตลักษณ์ของ Brand ดึงสิ่งเหล่านี้ออกมาโดดเด่นผ่านการนำเสนอ
– นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ให้ชัดเจนและเลือกช่องทางที่จะนำเสนอ หรือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าช่องทางที่นำเสนอก็ควรจะมาจากข้อมูลที่ศึกษากลุ่มเป้าหมายแล้วว่าเค้าทำอะไร อยู่ไหน ทำยังไงและเวลาไหนบ้าง
– สร้างความคาดหวังในแต่ละช่องทางว่าจะได้รับผลตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเช่นใด
– ลงมือส่งสารในแต่ละช่องทางและวิเคราะห์ผลตอบรับกับความคาดหวังที่ตั้งไว้

สำหรับทางฝั่งผู้รับสารผู้ประกอบการและนักการตลาดก็ควรวิเคราะห์และตีโจทย์ข้อนี้ให้แตกโดยอาจจะอิงมาจากฐานข้อมูลของลูกค้าเก่าหรือ พิจารณาว่าสินค้าหรือบริการที่นำเสนอนั้นถูกสร้างมาเพื่อกลุ่มใดและนำกลุ่มเหล่านั้นมาพิจารณา Life Style , การใช้ชีวิตรวมถึงหลักการพิจารณาสินค้าพื้นฐานโดยอาจจะใช้หลักจิตวิทยาหรือข้อมูลอ้างอิงก็ได้

และส่วนสุดท้ายก็คือ “สิ่งที่นำเสนอ” หรือข้อมูลที่จะถูกส่งต่อไปยังกลุ่มลูกค้า กลุ่มเป้าหมายนับว่าส่วนนี้จะเป็นเหมือนด่านแรกๆที่กลุ่มเป้าหมายผู้รับสารจะเจออาจจะเจอก่อนที่จะพบรูปร่างและรูปลักษณ์ของสินค้าเสียด้วยซ้ำ สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเลยนั้นก็คือ “ความระมัดระวังในการนำเสนอ” และความถูกต้องของข้อมูลโดยช่องทางที่จะส่งสิ่งเหล่านี้ไปนั้นจะต้องเป็นช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายยืนอยู่
ทั้งสามส่วนที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นปัจจัยในการทำการตลาดทางตรงนี้นับว่ามีความสำคัญมากหรืออาจะเรียกได้ว่าคือหัวใจของการทำการตลาดแนวนี้เลยก็ว่าได้ แต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อผลตอบรับและการตอบสนองอันดีที่จะได้มาจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อความก้าวหน้าและผลประกอบการอันดีของผู้ประกอบการเอง

error: Content is protected !!