Email marketing คืออะไร

การเขียนจดหมายหย่อนตามตู้แดงหน้าหมู่บ้านนับว่าเป็นเรียกที่ล้าหลังและน้อยคนนักที่จะเลือกใช้วิธีการนี้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน สำหรับการทำธุรกิจและการตลาดก็เช่นกันในโลกยุคปัจจุบันการ E-Mail Marketing ก็คงเปรียบได้เหมือนการส่งจดหมายข่าวสาร อัพเดทข้อมูลธุรกิจรวมไปถึงจดหมายขอนำเสนอขายสิ่งของต่างๆตามบ้านเรือนที่เคยมีมาในอดีต ซึ่งในปัจจุบันวิธีการนี้ถือว่าถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการทำการตลาดอย่างแพร่หลาย นอกจากประสิทธิภาพที่เรียกได้ค่อนข้างทรงประสิทธิภาพมากที่เดียว อีกทั้งยังรวดเร็วทันใจอีกด้วย และจากผลสำรวจของ Shop.org พบว่าผู้ที่เลือกใช้ วิธีการอีเมล์นี้ประสบความสำเร็จมากถึง 86 เปอร์เซ็นซึ่งตัวเลขนี้ถือว่ามากกว่าวิธีการอื่นอื่น ดังเช่นการทำการตลาดแบบ SEO หรือ Social Media

หากจะหยิบยกประโยชน์ของการทำการตลาดแนวนี้มาถือว่าค่อนข้างมีเยอะพอสมควรซึ่งไม่ว่าจะเป็น ราคาต้นทุนที่ค่อนข้างจะถูกมากเมื่อเทียบกับการส่งผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือเช่าพื้นที่ในเว็บไซด์ต่างๆ อีกทั้งมีการตอบสนองระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วต่อการวัดผลประเมินผลอีกด้วย และวิธีการเช่นนี้สามารถทำการตลาดได้ครอบคลุมทั้งโลกไม่ว่าจะอยู่โซนไหนก็สามารถรับข้อมูลข่าวสารของสินค้าและบริการที่ต้องการจะนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว

แต่หากจะประสบความสำเร็จกับช่องทางการตลาดในรูปแบบนี้แล้วละก็วนนี้ผมมี 3 วิธีที่จะนำธุรกิจของคุณเพื่อประสบความสำเร็จในการตลาดแบบ E-Mail Marketing

– วิเคราะห์ฐานข้อมูลให้ชัดเจนว่ากลุ่มที่จะรับอีเมล์นี้เป็นใคร โดยอาจจะแบ่งกลุ่มผู้รับเป็น ฐานลูกค้าเก่าและกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อการจัดสรรข้อมูลที่แตกต่างกัน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะส่งจะต้องเป็นประโยชน์กับธุรกิจโดยตรง ไม่ใช่การทำการโฆษณาแบบอ้อมดั่งในสื่อวิทยุ โทรทัศน์
– ข้อมูลที่จัดส่งจะต้องมีความชัดเจนในเนื้อหาและตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่รับ อีเมล์ดั่งเช่นกลุ่มลูกค้าเก่าก็ควรจะเป็นเพียงการอัพเดทสินค้าใหม่ หรือบริการใหม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่น่าเบื่อจนเกินไปของลูกค้าเก่า แต่ในกรณีลูกค้าใหม่ หรือผู้ที่เราต้องการจะดึงมาเป็นลูกค้านั้นก็ควรจะมุ่งเน้นในการนำเสนอว่า องค์กร ธุรกิจของเราคือใคร ทำอะไร และนำเสนอสินค้าชนิดใด
– มีการตั้งเป้าหมาย วิเคราะห์และประเมินผลอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการทำการตลาดแนวนี้อยู่เสมอ เพื่อตรวจเช็คการตอบสนองของลูกค้าอยู่เป็นประจำ

รูปแบบการทำการตลาดแนวนี้อาจจะสร้างความรำคาญให้กับคนที่ไม่ใช่ฐานลูกค้าของเราโดยตรง แต่หากเป็นผู้ที่ต้องการแล้วนั้น นับว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งนี้ยังช่วยรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าเก่าพร้อมยังสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ได้อีกด้วย

error: Content is protected !!