E-marketing คืออะไร

การทำการตลาดในโลกยุคปัจจุบันการที่นำธุรกิจ นำสินค้าและนำบริการมาวิ่งบนเส้นทางออนไลน์เป็นหลักนับว่าเป็นการตลาดหลักของการทำธุรกิจแทบทุกชนิดโดยการทำการตลาดที่ต้องพึ่งพา Electronic เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นระบบอินเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารต่างๆจึงถูกเรียกกันว่า “E-Marketing” โดยวิธีการเดินทางตลาดในรูปแบบนี้จะเป็นเหมือนการนำเสนอสินค้า นำเสนอธุรกิจโดยผ่านช่องทางจุดกึ่งกลางบนโลก Electronic โดยมีกลุ่มลูกค้าจากหลากหลายมุมของโลกสามารถเข้ามาพบกันที่จุดนี้ได้

อะไรที่ให้การตลาดแนวนี้แตกต่างและประสบความสำเร็จ ? หากจะตอบคำถามนี้ได้ก่อนอื่นก็ควรจะต้องเข้าใจลักษณะพิเศษของการตลาดรูปแบบนี้เสียก่อนว่าความโดดเด่นและวิธีเข้าถึงกลุ่มลูกค้านั้นเป็นเช่นไร สิ่งที่จะเป็นตัวชูโรงหลักของแนวทางการทำการตลาดวิธีการนี้เลยก็คือ การตลาดแนวนี้คือการสร้างฐานข้อมูลเฉพาะตัวของสินค้าและบริการของตนเองและสิ่งนับก็ย่อมชัดเจนว่าผู้คนที่เข้ามาชมสินค้าและบริการนั้นก็คือกลุ่มที่ต้องการและใช้สอยสินค้านั้น ถือว่าเป็นการดึงเฉพาะลูกเป้าหมาย หรือเรียกทางการตลาดว่า “Niche Market” นั่นเอง ทำให้เกิดการแบ่งกลุ่มของผู้รับสื่อการตลาดได้อย่างชัดเจนตาม Product Line ของผู้ประกอบเองไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเช่นไรแต่ก็นับว่าสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มตามความต้องการพื้นฐานของแต่ละกลุ่ม

เรียกได้ว่า “E-Marketing” ไม่เพียงที่จะสามารถเข้าถึงได้ง่ายนั้นแต่ยังเป็นการทำการตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการได้แบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือเป็นส่วนตัวได้แบบรวดเร็วโดยทันทีไม่ว่าจะเป็นการรับส่งอีเมล์ หรือจะเป็นการสนนารองรับข้อผิดพลาดและความต้องการผ่านช่องทางบนอินเตอร์เน็ตที่ขับเคลื่อนโลกยุคเร่งด่วนอยู่นั้นเอง ปัจจัยเรื่องเวลาและการตอบสนองลูกค้านี้ถือเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดความได้โอกาสและเสียโอกาสในธุรกิจมากสุดสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบัน

พื้นฐานของคนยุคปัจจุบันนั้นทำให้เกิดกระแสสองกระแสขึ้นมานั้นคือ “Showrooming” หรือวิธีการเลือกซื้อที่เข้าไปยังสถานที่จัดแสดงสินค้า ทดลองใช้ก่อนจะกลับมาเลือกซื้อในหน้าเว็บไซด์แทนเพื่อราคาที่ถูกกว่า และอีกกระแสหนึ่งคือ “Webrooming” หรือวิธีการที่ก่อนจะซื้อสินค้าจะเข้าไปยังอินเตอร์เพื่อศึกษาข้อมูลให้ชัดเจน วิธีใช้ร่วมถึงรายละเอียดต่างๆก่อนจะไปซื้อยังร้านค้า โชว์รูมแต่สิ่งที่แสดงให้เห็นก็คือทั้งสองกระแสมีสิ่งที่เหมือนกันคือ “โลกออนไลน์” คือฐานข้อมูลที่เข้าถึงง่ายและใช้พร้อมทั้งผู้รับชมสารแทบจะไม่เสียต้นทุนใดใดเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางเพื่อไปยังร้านค้า เพราะฉะนั้นนักการตลาดและผู้ประกอบการควรจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยควรพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนว่าสิ่งที่สินค้าและบริการนั้นควรจะมาจากช่องทางของกระแสใด และใช้วิธีการใดเพื่อมัดใจลูกค้าในยุคนี้ให้ได้

error: Content is protected !!