Guerrilla Marketing คืออะไร

ในบ้างครั้งการลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลก็ไม่สามารถบันดาลความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ ในทางกลับกันการที่มองหาช่องทางที่คนอื่นมองข้ามแล้วรุกในช่องทางเส้นนั้นอย่างจริงจัง อาจจะเป็นหนทางในการนำพาความสำเร็จก็เป็นได้และนี่ก็คือแนวทางของการตลาดในรูปแบบ “Guerrilla Marketing” หรืออีกชื่อเรียกเก๋เก๋ว่า “กลยุทธ์การตลาดแบบกองโจร”

ประเด็นหลักใจความสำคัญของการตลาดในรูปแบบนี้ก็คือ “การเข้ารบแบบกองโจร” การเข้าบั่นทอนกำลังคู่ต่อสู้ที่ละเล็ก ที่ละน้อยเพื่อช่วงชิงส่วนของตลาดหรือ “Market Share” เอาไว้ในมือให้ได้และนั่นก็ด้วยเลือกใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างออกไปจากคู่แข่งรายอื่นและนั่นก็เป็นการเริ่มต้นหาช่องโหว่ของตลาดนั้นนั้นว่า ช่องไหนที่สินค้าของเราสามารถเสียบเข้าไปได้แต่นั้นก็จะทำให้สินค้าหรือบริการนั้นไม่สามาถสร้างความเป็น “Brand Loyalty” ได้แบบยังยืนหากไม่เปลี่ยนวิธีการและกลยุทธ์ของการนำเสนอเสียใหม่

อาจจะเรียกว่าข้อเสียและจุดด้วยของการตลาดแนวกองโจรนี้ก็คือการที่ในบ้างครั้งอาจจะต้องลด Brand Image ออกไปเสียบ้างเนื่องจากในบางครั้งช่องที่เลือกเดินนั้นอาจจะส่งภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าทีควรนักดั่งตัวอย่างเช่น “หากตลาดตอนนั้นราคาตลาดค่อนข้างสูง แต่เราเลือกจะเปิดตัวสินค้าใหม่ด้วยการใช่ช่องว่างนี้เพื่อตัดราคาตลาด” แต่นั้นก็สามารถทำได้เพียงไม่นานเพราะสุดท้ายผู้บริโภคจะตระหนักได้ว่าความสอดคล้องกันกับสินค้าและราคาตลาดนั้นเป็นเช่นไร

หากจะว่าไปแล้วธุรกิจเกิดใหม่ หรือการเปิดตัวสินค้าใหม่นั้นเหมาะสมกับการตลาดแนวนี้ “Guerrilla Marketing” เป็นอย่างยิ่งหากสามารถช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมาได้แล้วนั้นการที่จะเลือกเปลี่ยนรูปแบบการตลาดและสร้าง Brand Image ตามหลังมาก็ยังได้และหากต้องการที่จะเลือกวิธีการตลาดแนวนี้ให้ได้ดีนั่นก็ควรที่พิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลักดังนี้

– ความแน่นของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานของสินค้าและพื้นฐานของกลุ่มลูกค้าและนั่นก็รวมไปถึงการพิจารณาวิเคราะห์ช่องว่างทางการตลาดทั้งหมดโดยอาจจะเริ่มต้นจากการนำฐานข้อมูลเก่ามากางและวางแผนคู่แข่งเพื่อหาช่องทางสร้างกลยุทธ์ที่จะรุกลงพื้นที่โดย ค่อยๆแทรกตัวเข้าไปในตลาดที่กำลังแข่งขัน

– ส่งสารท้ารบให้กับบรรดาคู่แข่งรายเก่าที่แข่งขันกันอยู่ในตลาดนั้นนั้นโดยการนำเสนอสินค้าด้วยการทำลายภาพลักษณ์เก่าทิ้งไปและเริ่มสร้างใหม่ด้วยสินค้าใหม่ของเรานั้นเอง แต่นั่นก็อาจจะเลือกวิธีที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้นั่นเอง

– การหาแหล่งพักพิงนับว่าสำคัญมากสำหรับการทำการตลาดแนวนี้ หรือนั่นก็อาจจะเทียบได้กับการหาคู่ค้าทางธุรกิจ หาพันธมิตรในการขายและวางแผนข้อนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงและมั่นใจให้กับสินค้าและบริการใหม่ที่กำลังลงสู่ตลาดได้

แต่กระนั้นการตลาดแนวนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับสินค้าที่เคยสร้างภาพลักษณ์เก่าๆมาแล้วสักเท่าไหร่ เนื่องจากบางครั้งที่เคยได้กล่าวไปว่า การเลือกที่จะรบแบบกองโจร “ก็อาจจะสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรในสนามรบนัก”

error: Content is protected !!