Inbound Marketing คืออะไร

การดึงดูดลูกค้ามายังสินค้าหรือบริการของธุรกิจนั้นโดยการทำการตลาดแนวใหม่อย่าง “Inbound Marketing” ซึ่งนั้นก็นับว่าไม่ต่างกันกับรูปแบบของเทคนิคเก่าทางการตลาดอย่าง “Pull Strategy” หรือการที่ดึงกลุ่มลูกค้ามายังจุดที่สินค้ายืนอยู่ เรียกได้ว่าการทำการตลาดแนวนี้เหมือนดั่งการรอให้ลูกค้าวิ่งเข้ามาเราโดยที่ไม่จำเป็นต้องจ้าง Sales Man ไล่เคาะประตูขายของตามบ้าน เหมือนดั่งการทำการตลาดแบบเก่า

ในปัจจุบันการทำการตลาดถูกผนวกเข้ากับอินเตอร์เน็ตโดยแยกกันไม่ออก ฉะนั้นการดึงลูกค้าเพื่อให้เข้ามายังสินค้าหรือบริการได้นั้นการสร้างสรรค์จุดเด่นให้เป็นดั่งนางกวักที่คอยกวักมือเรียกเชื้อเชิญให้เหล่ากลุ่มผู้บริโภคมาประทะยังจุดประทะที่เราวางไว้นั้น การอาศัยช่องทางที่มากมายบนอินเตอร์เน็ตนั้นถือว่าช่องที่สำคัญมากและเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบันมากที่สุด

โดยช่องทางทางอินเตอร์เน็ตที่กล่าวไว้นั้นสิ่งที่สำคัญคือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าว่าจะสามารถเข้าถึงและพบเจอกลุ่มเป้าหมายนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง

Website ที่เนื้อข้างในค่อนข้างเป็นทางการและรวมไปถึงข้อมูลที่ดึงดูดตาและเข้าถึงง่ายพร้อมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าชมได้อย่างชัดเจน

Blog นับว่าเป็นอีกช่องทางที่จะสามารถถ่ายทอดความเป็นตัวตนความเป็น Brand Image ได้อีกช่องทางหนึ่งถึงแม้ว่าด้วยลักษณะและโครงสร้างของ Blog ที่จำจัดแต่นั้นก็นับว่าเป็นเสน่ห์ที่ผู้เขียนข้อมูลจะต้องเลือกข้อมูลที่ชัดเจนและมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผู้รับชมโดยข้อมูลนั้นจะต้องแฝงไปด้วยการแสดงออกถึงภาพลักษณ์อันดีของสินค้าด้วยนั้นเอง

หรือแม้กระทั่ง Social Network ที่เรียกได้ว่าเป็นช่องทางยอดฮิตของการทำการตลาดในยุคปัจจุบันที่ทั้งการสร้างสรรค์ข้อมูลและการเข้าถึงที่เรียกได้ว่าง่ายแทบทุกอย่างเลยทีเดียว แต่นั้นสิ่งที่ควรระมัดระวังให้ดีก็คือข้อมูลทุกข้อมูลที่จะส่งออกไปว่าจะต้องส่งผลดีต่อสินค้าและองค์กร หากผิดพลาดก็ย่อมส่งผลเสียให้องค์ได้อยากมหาศาลเช่นกัน

โดยสิ่งที่ผู้ประกอบหรือนักการตลาดควรให้ความสำคัญมากที่สุดนั้นก็คือปัจจัยหลักที่ผลักดันให้การตลาดแนวนี้ประสบความสำเร็จได้นั้นก็คือ เนื้อหาที่จะต้องชูความเป็นองค์กรหรือธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงภาพลักษณ์ดีพร้อมการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมั่นใจว่าของมูลนั้นจะต้องเข้าใจง่าย เนื้อหาน่าสนใจและครบถ้วน

การนำเสนอนั้นก็เช่นกันหากเมื่อมีข้อมูลที่มั่นใจแล้วนั้นการนำเสนอให้ตรงกลุ่มและถูกช่องทางนั้นนับว่าสำคัญมาก ช่องทางนั้นอาจจะเกิดมาจากการที่ทำการสำรวจฐานข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อสร้างจุดประทะระหว่างข้อมูล องค์กรและกลุ่มเป้าหมาย และสุดท้ายการเปลี่ยนจากเพียงผู้รับชมให้เป็นกลุ่มลูกค้านั้นนับว่าสำคัญมาก หากสามารถทำปัจจัยข้อสุดท้ายให้เกิดได้มากเท่าไหร่นั้น สินค้าก็จะย่อมได้รับความนิยมและสร้างชื่อเสียงได้มากตามไปด้วย

error: Content is protected !!