Internal Marketing คืออะไร

ในยุคปัจจุบันความหมายของคำว่าการตลาดหรือ “Marketing” นั้นหมายถึงทุกสิ่งอย่างที่สามารถสร้างความก้าวหน้า ภาพลักษณ์ ผลประกอบ หรือประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร ธุรกิจนั้นและปัจจัยหลักของการตลาดอาจจะมาจากการรวมตัวกันของปัจจัยภายนอกหรือการตลาดแบบ External และปัจจัยภายในหรือที่เรียกกันว่า “Internal Marketing”

ในทุกแนวคิดและเครื่องมือทางการตลาดนั้นเป้าหมายของทุกแนวคิดเทียบจะเรียกได้ว่ามีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั้นก็คือการสร้างตัวตนและเข้าไปสู่จิตใจและความตราตรึงของลูกค้าได้อย่างเหนียวแน่นดั่งที่เหล่านักการตลาดระดับโลกหลายท่านได้กล่าวไว้ว่า
”เมื่อไรที่สามารถเข้าไปสู่จิตใจของประชาชน กลุ่มผู้บริโภคได้นั้นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จย่อมมีมากกว่า 90 เปอร์เซ็น”

วิธีการที่มากมายถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสิ่งเหล่านั้น แต่การทำการตลาดแบบ Internal Marketing เรียกได้ว่าสามารถเริ่มต้นได้จากจุดเล็กเล็กภายในองค์กรก่อนเสมอ ปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้ สามารถพัฒนาได้ย่อมเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้มากที่สุด และตัวแปรสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนแผนการตลาดนี้ก็คือ “พนักงาน”

การเริ่มต้นสร้างความเข็มแข็งของ Brand นั้นสามารถเริ่มต้นได้จากการพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานของพนักงานและแต่ไม่เพียงแต่ประสิทธิภาพของเนื้องานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญนั่นก็คือประสิทธิภาพของการผูกใจระหว่างองค์กรและพนักงานทุกคนเพราะเนื่องจาก “การทำงานด้วยใจย่อมดีกว่าการทำงานตามคำสั่งแน่นอน”

และสามสิ่งแรกที่ควรคำนึงก่อนจะเริ่มต้นในการพัฒนาประสิทธิภาพเหล่านั้นก็คือการสร้างความมั่นใจและชัดเจนในวิสัยทัศน์ขององค์กรโดยการสร้างความเข้าใจให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเข้าใจตรงกันในเรื่องของหน้าที่ ในเรื่องของบทบาทของตนในสายงาน

การสื่อสารกันภายในองค์กรเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและไปด้วยกันได้อย่างสอดคล้อง การทำความเข้าใจถ่องแท้เกี่ยว Brand และสินค้าของตนเองนั้นถือว่าสำคัญเป็นอย่างมาก การที่จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้ Brand และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและคนภายนอกนั้นก็ควรเริ่มจากการศึกษาและเข้าใจในสิ่งที่ตนถืออยู่ก่อนเสมอ

และสุดท้ายสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ “การซื้อใจ” การซื้อใจจากผู้ประกอบการ หัวหน้างานสู่พนักงานผู้ขับเคลื่อนองค์กรในทุกระดับขั้นไม่ว่างจะเป็นระดับผู้ปฏิบัติงาน หรือระดับหัวหน้างานทุกระดับล้วนแล้วแต่ต้องการที่จะทำงานด้วยใจ ไม่ใช่เพียงการเข้ามาใช้แรงงานกาย แรงงานสมองเพื่อแลกกับเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

หากทั้งสามปัจจัยนี้ถูกฝังลึกลงไปในจิตใจของผู้ร่วมงานและพนักงานทุกคนแล้วนั้นเชื่อได้เลยว่า คุณภาพและความแกร่งของ Brand นั้นจะสามารถนำมาขับเคลื่อนองค์กรได้เป็นอย่างดีและสิ่งนี้จะถูกถ่ายทอดไปในทิศทางที่ดีสู่ปัจจัยภายนอกอย่างลูกค้า และผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นแน่นอน

error: Content is protected !!