Viral Marketing คืออะไร

Web Marketing
 

หากจะเปรียบช่องทางการตลาดออนไลน์แล้วนั้น “Social Network” ถือเป็นช่องทางที่องค์กรควรจะมีมากที่สุดเพื่อได้สะดวกต่อการรับส่งข้อมูล และมีการตอบสนองกันทันเวลา และอัพเดทได้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่องค์กรขาดไม่ได้นั้นก็คือ “Website” ถึงแม้ว่าจากผลสำรวจหลายๆสถาบันนั้นจะมีตัวเลขที่ชีชัดเลยว่าการทำการตลาดอย่าง Social Network หรือ Blog อาจจะมีผลตอบรับ หรือการตอบสนองมากว่า Website Official ขององค์กรแต่ข้อสำคัญนั้นก็คือ “Website” เปรียบเสมือนหน้าบ้าน ที่คอยเปิดต้อนรับและแสดงความหน้าเชื่อถือให้กับกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดในการทำการตลาดออนไลน์เลยก็ว่า หากมีการทำ ”Social Network” ดีแค่ไหนแต่ “Website Official ขององค์กร” รกร้างไม่มีการอัพเดทก็จะพากันดิ่งลงกันทุกช่องทาง

หากต้องการที่จะให้สินค้าและบริการครองใจและได้รับความน่าเชื่อจากเหล่ากลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคนั้น ก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับ Website ให้มากทั้งแง่ของข้อมูล และแง่ของรูปแบบและความสวยงาม แต่ที่สำคัญนั้นจะต้องเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงจาก Ipod, Iphone, หรือ Smartphone เจ้าอื่นๆ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและข้อมูลชัดเจนก็เรียกว่าอาจจะมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วก็เป็นได้ ทั้งหมดทั้งมวลนี้จำเป็นที่จะต้องมี Web Marketing หรือการวางแผนและกำหนดเป้าหมายของ Website เสียก่อน

โดยขั้นตอนแรก ในส่วนของการเตรียมข้อมูลวางแผนและกำหนดรูปแบบของเว็บไซด์ว่าควรจะออกมาในรูปแบบใดโดยพิจารณาจากฐานข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ อีกทั้งรวมไปถึงกลุ่มผู้ที่จะเข้าชมเว็บว่าต้องการรับสื่อในรูปแบบไหนแต่ทั้งหมดนั้นก็จะต้องพิจารณาถึงความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูลไว้เป็นอันดับแรก

หลังจากลงมือจัดทำ Website แล้วนั้นยังไม่ถือว่าเป็นการจบขั้นตอนของการทำ Web Marketing แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือสิ่งที่จะต้องทำหลังได้ตัวเว็บไซด์แล้ว และนั้นก็คือการประชาสัมพันธ์และการลดช่องว่างระยะห่างระหว่าง Websiteขององค์กรและกลุ่มเป้าหมายให้ได้ โดยในปัจจุบันมีมากมายหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการทำ Search Engine Optimization หรือ SEO ที่ใช้หลักการพึ่งพาการค้นผ่านเว็บต่างๆโดยมีการติด Keyword เพื่อช่วยให้การค้นหาและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

หรืออีกช่องทางในการโปรโมทยอดนิยมนั้นก็คือการลงโฆษณาผ่าน Social Network การนำ Website เข้าไปผูกเข้ารวมกันกับหลักการทำการตลาดบนสังคมออนไลน์นั้นก็จะช่วยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี และนอกเหนือจากนี้ยังมีวิธีการอีกหลายวิธีที่สามารถโปรโมท Website เพื่อลดช่องว่างนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็น Blog Marketing หรือ E-mail Marketing

และจะเห็นได้ชัดเจนว่าการทำการตลาดแบบ “Online Marketing” แทบทุกแนวคิด แทบทุกเครื่องมือทางการตลาดนั้นมีความจำเป็นจะต้องเอื้อระหว่างกันแทบทั้งนั้น ซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนั้นมีเป้าหมายเดียวกันคือการลดช่องว่าง และสร้างภาพลักษณ์อันดีเพื่อความสำเร็จและครองใจลูกค้าได้อย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแต่ฉาบฉวยนั่นเอง

error: Content is protected !!