เมืองหลวงของทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน

เมืองหลวงของ-10-ประเทศในอาเซียน

 

เมื่อปลายปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยและอีก 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จับมือกันก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เพื่อสร้างประชาคมที่มีความแข็งแกร่งทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แต่ก่อนอื่นเรามารู้จักกับเมืองหลวงของทั้ง 10 ประเทศในประชาคมอาเซียนกันก่อน

“กรุงเทพมหานคร” ประเทศไทย

กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และยังเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลก และเป็นที่คาดว่าจะเป็น เมืองหลวงอาเซียน อย่างไม่เป้นทางการ เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่ตรงกลางของอาเซียน

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจและการค้า ของไทย เป็นเมืองที่มีความทันสมัยและยังรักษาอดีตอันเก่าแก่ไว้ได้ในเวลาเดียวกัน มีพื้นที่ประมาณ 1,500 ตร.กม. มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งวิมานเมฆและวัดต่างๆ รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ได้เป็นจำนวนมาก

“เวียงจันทน์” ประเทศลาว

ประเทศลาว ถือเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศไทยมากที่สุด ภาษาลาวมีความใกล้เคียงกับภาษาไทยมาก สามารถสื่อสารกันได้เข้าใจ ประเทศลาวมีพรมแดนติดต่อกับไทยทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ มีแม่น้ำโขงกั้นเขตแดน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง และไม่มีทางออกสู่ทะเล มีนครหลวงเป็นเมืองหลวงอยู่ทางตอนกลางของประเทศ จากเมืองไทยจะไปเวียงจันทน์สามารถข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ผ่านทางจังหวัดหนองคายไปได้ เมืองเวียงจันทร์มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง เช่น ประตูชัย พระธาตุหลวง หอพระแก้ว เป็นต้น และเมืองหลวงเวียงจันทร์เป็นเมืองที่แปลกเพราะว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่ใกล้ชายแดนไทยมาก (ปกติเมืองหลวงจะไม่อยู่ใกล้กับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน)

“พนมเปญ” ประเทศกัมพูชา

กรุงพนมเปญ เป็นเมืองหลวงของกัมพูชา ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศกัมพูชามีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีคือปราสาทหินนครวัดและนครธมในเมืองเสียมเรียบ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างในอารยธรรมเขมรโบราณ ส่วนในกรุงพนมเปญซึ่งเป็นเมืองหลวงนั้นเป็นศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรม และยังเป็นศูนย์ราชการของประเทศ มีชื่อเสียงในฐานะที่มีสถาปัตยกรรมแบบเขมรดั้งเดิม

“ฮานอย” ประเทศเวียดนาม

เวียดนามเป็นอีกหนึ่งประเทศในประชาคมอาเซียนที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวง และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวของเวียดนาม ฮานอยเป็นเมืองเก่าแก่อายุนับพันปี เป็นเมืองหลวงที่มีขนาดเล็กที่มีเสน่ห์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเอเชีย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแดง มีวัดเก่าแก่และทะเลสาบงดงามหลายแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว

“เนปิดอว์” ประเทศเมียนมาร์

ประเทศเมียนมาร์ หรือพม่า มีเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก แต่เดิมเมืองหลวงของพม่าคือกรุงย่างกุ้ง แต่เมื่อปี 2549 พม่าได้ย้ายเมืองหลวงและหน่วยราชการต่างๆ มาอยู่ที่เมืองเนปิดอว์ ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งราว 350 ก.ม. เพื่อความสะดวกในการบริหารงาน พม่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่งดงามไปด้วยศรัทธาในศาสนาพุทธ ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน หรือนครแห่งเจดีย์ที่เมืองพุกาม แม้จะถูกปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมาเป็นเวลานาน แต่ปัจจุบันพม่าเริ่มเปิดประเทศออกสู่สังคมประชาธิปไตย พม่าจึงเป็นประเทศที่น่าจับตามองมากที่สุดประเทศหนึ่ง

“กัวลาลัมเปอร์” ประเทศมาเลเซีย

มาเลเซียเป็นประเทศที่มีเขตติดต่อกับไทยทางด้านทิศใต้ พื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือมาเลเซียตะวันตก อยู่บนคาบสมุทรมลายู และมาเลเซียตะวันออกตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว เมืองหลวงตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายูชื่อกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ทันสมัยและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ กัวลาลัมเปอร์ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของมาเลเซีย เมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของ “ตึกเปโตรนาส” ตึกแฝดที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในช่วงเวลาหนึ่ง (ปัจจุบันเป็นตึกที่สูงที่สุดอันดับ 6 ของโลก) มีความสูงถึง 88 ชั้นหรือ 452 ม.

“บันดาร์เสรีเบกาวัน” ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ประเทศบรูไน หรือชื่อเป็นทางการว่า “เนการาบรูไนดารุสซาลาม” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว ด้านหนึ่งติดทะเลจีนใต้ ส่วนที่เหลือถูกล้อมรอบด้วยรัฐซาราวัก ของมาเลเซียตะวันออก เป็นประเทศขนาดเล็ก มีพื้นที่เพียง 5,765 ตร.กม. แต่เป็นแหล่งน้ำมันดิบอันอุดมสมบูรณ์ บรูไนจึงเป็นประเทศที่ร่ำรวยจากการส่งออกน้ำมัน

“สิงคโปร์” ประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีพื้นที่เพียง 699.4 ตร.กม. หรือมีขนาดเท่าๆ กับเกาะภูเก็ต เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาเลย์ และมีประชากรราว 5.08 ล้านคน (2553) แต่แม้จะมีขนาดเล็กและประชากรไม่มากนัก แต่สิงคโปร์นับเป็นประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในย่านนี้

“จาการ์ตา” ประเทศอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ประมาณ 5 ล้าน ตร.กม. และมีประชากรราว 243 ล้านคน (2553) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเกาะบาหลี บุโรพุทโธ ฯลฯ อินโดนีเซียมีเมืองจาการ์ตาเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชวา เป็นศูนย์กลางด้านการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศ

“มะนิลา” ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่ประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆ กว่า 7,000 เกาะ มี “กรุงมะนิลา” เป็นเมืองหลวง ตั้งอยู่บนเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ทางเหนือสุดของฟิลิปปินส์ เนื่องจากฟิลิปปินส์เป็นประเทศอาณานิคมของสเปนและสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลานาน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ ในเมืองมีโบสถ์คริสต์เก่าแก่งดงามหลายแห่ง

error: Content is protected !!