วิธีปลูกแอปเปิ้ล พร้อมคำแนะนำในการขายแอปเปิ้ล

แอปเปิ้ลเป็นผลไม้เมืองหนาวประเภทผลัดใบ มีแหล่งกำเนิดที่ประเทศแถบยุโรป คือทวีปอเมริกา เซ็น โซเวียด ประเทศจีน ออสเตรเรีย รวมทั้งประเทศญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ ส่วนในด้านของประเทศไทยนั้นได้มีการนำเข้ามาเมื่อไม่นานนี้เอง

ลักษณะของต้นและใบแอปเปิ้ล

เป็นไม้เนื้อแข็ง ใบและยอด หากมีการเจริญจะมีความแตกต่างไปตามแต่ละสายพันธ์ โดยทั่วไปแล้วลำต้นจะมีลักษณะเป็นทรงกลม บางพันธ์สูง แต่บางพันธ์ลำต้นต่ำ เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวสีเขียว ขอบเป็นหยัก
ผลของแอปเปิ้ลมีลีกษณะคล้ายกับผลชมพู่มีรอยปุ่มด้านบนและก้นผล เล็กน้อยไม่ลึกมาก มีสีที่แตกต่างกันออกไปบางผลมีสีเหลืองคล้ำ จนถึงแดงเข้ม เนื้อมีสีขาวหยาบ จัดเป็นพืชอยู่ในตระกูล Rosaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ Malus domestica

สภาพดินฟ้า อากาศ ในกาปลูกแอปเปิ้ล

สำหรับแอปเปิ้ล จัดเป็นพืชเมืองหนาว ดังนั้นในการเพาะปลูกย่อมต้องการอากาศที่หนาวเย็นเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน โดยลักษณะภูมิอากาศที่จะทำให้ระยะฟักตัวของแอปเปิ้ลยุติลงได้ คือ 60-85 องศาฟาเรนไฮต์ ในกรณีที่อุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาฟาเรนไฮต์ จัดเป็นอันตรายต่อระบบรากเป็นอย่างมาก

ดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกแอปเปิ้ล

ดินร่วนปนดินทราย ที่มีความเป็นกรดด่างอยู่ที่ 5.0-6.8 แม้ว่าแอปเปิ้ลต้องการสภาพอากาศที่หนาวเย็น แต่ทังนี้มันไม่ต้องการ และไม่ชอบลักษณะดินที่มีน้ำขังบริเวณราก

พันธุ์แอปเปิ้ล

พันธุ์ของแอปเปิ้ลมีมากมายประมาณ 2000 กว่าพันธุ์ แต่ที่เกษตรกรนิยมปลูกจะมีอยู่ 4 พันธุ์ได้แก่
1.พันธุ์แอนนา เป็นพันธ์ที่ถูกผสมขึ้นมาใหม่ ในประเทศอิสราเอล ลักษณะของผลสำหรับผลเมื่อแก่จะเป็นสีเหลืองสด ขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ่ รูปร่างค่อนข้างยาวกว่าแอปเปิ้ลทั่วไป
2. พันธุ์เอนเชเมอ ลักษณะของผลแอปเปิ้ลพันธ์นี้ค่อนข้างกลม และมีขนาดเล็กกว่าพันธ์แอนนา ที่ได้กล่าวมาในข้างต้น มีสีเหลืองสดเมื่อแก่ สำหรับแอปเปิ้ล 2 พันธ์นี้ ได้มีการทดลองปลูกที่ดอยอ่างข่าง ปัจจุบันจัดว่ากำลังให้ผลผลิตอย่างงาม
3. พันธุ์โรม บิวตี้ สำหรับพันธุ์นี้พิเศษตรงที่สามารถปล่อยละอองเรณูหลังจากที่ได้ออกช่อ ทำให้ช่อสามารถรับเชื้อได้ ดังนั้นพันธุ์นี้ไม่มีประโยชน์หากเกษตรกรคนไหนที่ต้องการใช้เป็นตัวถ่ายละออกเรณูเพื่อไปผสมพันธ์กับพันธ์อื่นๆ ได้
4. พันธุ์แกลนด์อเลกเซนเตอร์

การขยายพันธุ์ของแอปเปิ้ล เพื่อการเพาะปลูก สามารถทำได้หลากหลายวิธี

การติดตา

เริ่มจากการเตรียมต้นตอ ซึ่งอาจจะได้จากการตอนกิ่ง หรือปักชำมาจากต้นเดิม แต่สำหรับเทคนิคและวิธีการปลูก หรือเตรียมต้นแอปเปิ้ลให้ได้ปริมาณมากในระยะเวลาที่แสนสั้นง่ายๆ เพียงแค่ทำการปลูกต้นแอปเปิ้ลลงไปก่อน แล้วทำกาตัดต้นแอปเปิ้ลให้เหลือแต่ตอ ในส่วนของตอนี้จะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาจำนวนมาก ให้เกษตรกรใช้ดินกลบโคนที่กิ่งเหล่านั้น เพียงไม่กี่วันก็จะแตกรากออกมา และเมื่อรากงอกออกดีแล้ว ให้ทำการขุดและตัดเอาไปลงถุงเพาะชำต่อไป

สำหรับต้นตอที่ใช้ในประเทศไทย จะเป็นพันธ์ เอ็ม เอ็ม 106 เป็นพันธ์ที่ค่อนข้างแคระ และที่สำคัญสามารถขยายพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว
การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาต้นแอปเปิ้ล

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าการปลูกแอปเปิ้ล โดยทั่วไปแล้วจะมี 2 ลักษณะ ดังนี้

ระบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

สำหรับการปลูกในลักษณะนี้ จะเป็นการปลูกต้นไม้ให้เป็นมุมฉากกัน โดยจะอยู่กันคนละมุมของสี่เหลี่ยมผืนผ้า การปลูกเช่นนี้เหมาะสำหรับการปลูกไม้แซม สะดวกต่อการพรวนดิน และง่ายต่อการดูแลรักษา จะทำให้ต้นแอปเปิ้ลได้รับแสงแดดได้อย่างเต็มที่

การปลูกแอปเปิ้ลแนวระดับเดียวกัน

จะมีการปลูกในแนวระดับเดียวกัน อาจมีการคดเคี้ยวไปตามระยะทางที่ห่างกัน อีกด้านเป็นระยะจำกัด การปลูกต้นแอปเปิ้ลในลักษณะนี้จะช่วยลดการสึกกร่อนของดิน เหมาะสำหรับพื้นที่การเพาะปลูกที่มีลักษณะเป็นเนินเขาลาดชัน

การเตรียมดิน

ในการปลูกแอปเปิ้ล ก็เหมือนกับการปลูกผลไม้ทั่วๆ ไปนั่นล่ะค่ะ โดยการเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก เริ่มต้นด้วยการขุดหลุม กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร และลึก 1 เมตร นำดินที่ขุดออกมากองไว้ด้านบนปากหลุม 1 กอง และไว้ก้อนหลุมส่วนหนึ่ง แต่ละกองผสมด้วยปุ๋ยคอกในอัตราส่วนเท่าๆ กัน โดยเอาดินที่อยู่ปากหลุมรองก้น เวลาที่ปลูก ส่วนดินที่อยู่ก้นหลุมนำมากลบโคนต้นแอปเปิ้ลให้พูนขึ้นมาจากปากหลุมเล็กน้อย

ระยะห่างที่เหมาะสมสำหรับการปลูกคือ 3×3 เมตร หรือ 4×4 เมตร ประมาณการแล้วหนึ่งไร่จะได้ 100-177 ต้น การที่ต้นแอปเปิ้ลจะได้รับการกระทบกระเทือนน้อยที่สุด แนะนำให้ปลูกในช่วงฤดูหนาว

การดูและรักษาและการให้ปุ๋ย

สำหรับการให้ปุ๋ยแอปเปิ้ลนั้นส่วนใหญ่แล้วจะให้ประมาณ 2 ครั้งต่อปี โดยในช่วงแรกนั้นจะเริ่มให้ในฤดูการที่ต้นแอปเปิ้ลกำลังออกดอก โดยจะใช้สูตร 13-13-21 และอีกครั้งหนึ่งในช่วงหลังเก็บเกี่ยว ใช้สูตร 15-15-15 สำหรับอัตรา จะขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของต้นแอปเปิ้ลด้วย วิธีการให้ปุ๋ยที่ถูกต้องคือการพรวนดิน แล้วค่อยโรยปุ๋ยลงไปบริเวณที่พรวนดิน จากนั้นรดน้ำตาม

เทคนิคต่างๆ ที่จะทำให้แอปเปิ้ลมีดอกและผล

1.ในประเทศอินโดนีเซียใช้วิธีการการโน้มกิ่งและปลิดใบทิ้ง เพื่อบังคับให้บริเวณต้นแอปเปิ้ลมีตาแตกออกมา วิธีการดังกล่าวจะทำให้แอปเปิ้ลออกผลได้ปีละ 2
2.การตัดแต่งกิ่งแอปเปิล วิธีการนี้จะเกษตรกรนิยมทำกันในช่วงที่ต้นแอปเปิ้ลพักตัวในฤดูหนาว เป็นช่วงที่ต้นกำลังสลัดใบทิ้ง สะดวกในการตัดตกแต่งกิ่งอย่างมาก
3.การปลิดผลทิ้ง ทำก็ต่อเมื่อต้นแอปเปิ้ลมีผลผลิตที่มากจนเกินไป เพราะไม่อย่างนั้นผลที่ได้มานั้นจะมีขนาดเล็ก ไม่สวย และอาจทำให้ลำต้นขาดสารอาหารและตายได้

error: Content is protected !!