วิธีปลูกตะไคร้ พร้อมคำแนะนำในการขายตะไคร้

ตะไคร้นอกจากเป็นสมุนไพรประจำบ้านแล้ว ยังเป็นพืชที่มีประโยชน์แก่ร่างกายและทางด้านเกษตรอีกด้วย เนื่องด้วยระยะเวลาที่ใช้ในการปลูกตะไคร้เป็นแรมปี ดังนี้ เมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะสร้างกำไร และจำนวนเงินไม่น้อยให้แก่เกษตรกร จึงไม่ค่อยเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่ ว่าทำไม ในทุกวันนี้เกษตรกรหันมาให้ความสนใจและเลือกที่จะปลูกตะไคร้กันมากขึ้น

การเตรียมพันธุ์ตะไคร้

1.จะต้องเลือกต้นพันธุ์ที่มีอายุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป ด้วยวิธีการใช้จอบขุดออกมาจากกอ และให้แยกลำต้นออกจากัน
2.ต่อด้วยการใช้มีดตัดรากและใบทิ้ง เหลือความยาวไว้ประมาณ 30 เซนติเมตร
3.ก่อนที่จะมีการนำพันธุ์ตะไคร้ลงปลูก จะต้องนำต้นพันธ์ที่ได้ไปแช่น้ำลึกประมาณ 5 เซนติเมตร ประมาณ 5-7 วัน เพื่อกระตุ้นให้รากงอก รอกจากกว่ารากเหลือง ก็สามารถนำไปปลูกได้แล้ว

การเตรียมแปลงสำหรับการปลูกตะไคร้

สำหรับการเตรียมเพื่อการเพาะปลูกตะไคร้ แนะนำว่าให้ทำแปลงแบบลูกฟูก โดยสันของลูกฟูกสูง 30-50 เซนติเมตรโค้งหลังเต่ากว้าง 3-5 เมตร ในส่วนของความยาวขึ้นอยู่กับพื้นที่และความเหมาะสม ร่องแต่ละร่องให้เว้นช่วงความห่างอยู่ที่ 50-80 เซนติเมตร เพื่อเป็นทางเดิน
สำหรับดินให้มีการจัดเตรียมความพร้อมด้วยด้วยการใส่ เช่นกระดูกป่น มูลสัตว์ที่ย่อยสลายแล้ว ประมาณ 1:1 จากนั้นไถพราวนคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกลายเป็นเนื้อเดียวและทั่วถึง

ขั้นตอนในการปลูกตะไคร้

1.เมื่อได้มีการจัดเตรียมสถานที่ และดินสำหรับการเพาะปลูกเรียบร้อยแล้ว เริ่มต้นด้วยการขุดหลุมที่มีความกว้าง 2 คืบและลึก 1 คืบมือ
2.วางต้นแบนราบกับพื้น 1 หลุมจะใช้ประมาณ 3 ต้นแต่ละต้นเฉียงออกข้าง จากนั้นกลบดินให้เรียบร้อย คลุมหลุมปลูกด้วยหญ้าแห้ง หรือฟาง เป็นการรักษาความชื้นของหน้าดิน และป้องกันวัชพืชที่อาจเกิดขึ้น
3.ในการปลูกแต่ละหลุมนั้นจะต้องเว้นระยะห่างพอสมควร เพื่อที่ลำต้นของตะไคร้จะได้รับแสงแดดได้อย่างเต็มที่ จะทำให้ขนาดของลำต้น และกอใหญ่กว่าการปลูกในระยะที่ชิดจนมีใบเกยกันเนื่องจากได้รับแสงแดดไม่เต็มที่นั่นเอง

การบำรุงดูแลรักษาตะไคร้

1.การให้ปุ๋ย จะมีการให้น้ำหมักชีวภาพ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร30-10-10 หรือจะเลือกใช้สูตร 25-7-7 ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง บวกกับให้ฮอร์โมนน้ำดำ เป็นตัวเสริมแคลเซียม และโบรอน เดือนละ 1 ครั้ง สลับกันไป
2.การให้น้ำ เกษตรกรบางรายอาจใช้วิธีการให้น้ำแบบสปริงเกอร์ ในช่วงแรกๆ อาจมีการให้น้ำ 2-3 วันต่อครั้ง เมื่อเห็นว่าตะไคร้มีการตั้งตัวได้แล้ว ให้เปลี่ยนเป็น 5-7 วันครั้ง โดยการให้แต่ละครั้งสังเกตพอชื้นหน้าดินก็เพียงพอแล้ว เนื่องจากตะไคร้เป็นพืชที่ไม่ค่อยชอบน้ำสักเท่าไหร่
3.สำหรับศัตรูพืชและวัชพืช สามารถกำจัดได้ด้วยสมุนไพรสกัด โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี

การเก็บเกี่ยวตะไคร้

-ตะไคร้จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่อายุ 8 เดือนจนถึง 1 ปี หากเกษตรปล่อยให้นานกว่านี้ ลำต้นจะแก่ และฝ่อ ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
-วิธีการเก็บเกี่ยวเริ่มต้นด้วยการขุดขึ้นมาทั้งกอ ซึ่ง 1 ก่อจะหนักประมาณ 6-10 กิโลกรัม
-เมื่อได้ขุดตะไคร้ขึ้นมาทำการตัดรากและตัดใบออกให้มีขนาดความยาวเหลือ 30 เซนติเมตร ในช่วงนี้น้ำหนักจะอยู่ที 3-5 กิโลกรัมเท่านั้น
-มัดรวมเป็นกำใส่ถุงพลาสติก แต่ละถุงหนัก 5-10 กิโลกรัม เพื่อจำหน่ายต่อไป

เคล็ดลับวิธีการทำฮอร์โมนนมบำรุงต้นตระไคร้กอให้เจริญเติบโต และมีกอที่ใหญ่โดยจะเลือกใช้วัตถุดิบดังนี้
1. เลือกใช้นมเปรี้ยวบีทาเก็นหรือยาคูลน์ 1 ขวด
2.นมจืด 1 กระป๋อง
3.แป้งข้าวหมาก 1 ลูก

กระบวนการและขั้นตอนในการทำ

นำส่วนผสมที่ได้กล่าวในเบื้องต้นทั้งหมดมาหมักรวมกัน ทิ้งไว้ระยะเวลา 3 วัน จนมีกลิ่นหอม จากนั้นนำไปในอัตราส่วน 20 ซีซี ไปผสมน้ำเปล่า 20ลิตร จากนั้นก็นำไปฉีดพ่นต้นตระไคร้จะช่วยบำรุงต้นตระไคร้ให้เจริญเติบโตและมีกอใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
ข้อที่ควรสำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกตะไคร้
– ในการเก็บเกี่ยวบางครั้งไม่จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลา หรือกำหนดว่าจะต้องเป็นช่วงที่ตะไคร้อายุ 8-10 เดือนเท่านั้น หากเกษตรกรเห็นว่ามีขนาดพอที่จะเก็บได้แล้ว และมีราคาค่อนข้างดี ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยนะคะ
– กระบวนการปลูกไม่แนะให้มีการให้ฮอร์โมนไข่ เพราะจะทำให้ตะไคร้ออกดอก และไม่ค่อยแตกกอสักเท่าไหร่
– หากต้องการให้มีการแตกกอ หรือโตเร็ว แนะนำให้เกษตรกรเลือกหาปุ๋ยสูตรขยายขนาด อเมริกาโน่ หรือ ยูเรก้า แซมการใส่ปุ๋ยเคมีบ้าง ในช่วงที่ลำต้นขึ้นลำแล้ว ในส่วนนี้จะเป็นตัวช่วยให้มีลำต้นใหญ่เร็วขึ้น
– การให้นำสำหรับเกษตรที่ปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อการทั่วถึง และลดแรงงาน ให้มีการติดตั้งปริงเกอร์เป็นตัวช่วยหลัก

error: Content is protected !!